Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vaakonpuistossa tehdään marraskuun aikana metsänhoitotöitä

Julkaistu 7.11.2016 9.30

Vaakonpuistossa avarretaan näkymiä sekä raivataan pajukoita ja huonokuntoisia puita marraskuun aikana. Työmaakohdat sijaitsevat Vaakkolammen rannalla ja pääosin puistoväylien varsilla. Työ alkaa maanantaina 7.11.2016. Ohikulkijoita ohjataan kiertoteille työmaan etenemisen mukaan. Ohikulkijoita toivotaan myös varovaisuutta työkoneiden ja metsureiden lähettyvillä.

Metsätöitä tehdään Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolen metsäisissä osissa. Metsätyöt eivät koske Vaakonpuiston itä - ja eteläreunoilla sijaitsevia luonnonsuojelualueita.

Tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta, kulkukelpoisuutta, puuston elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta sekä parantaa maisema-arvoja. Puistossa sijaitsee aktiivisessa käytössä oleva frisbeegolf-rata sekä tänä vuonna kunnostettava leikkipaikka. Leikkipaikan peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös alueen valaistusta.

Hoitotyöt tehdään yhdyskuntalautakunnassa 4.10.2016 hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Alueelta on tehty myös luontokartoitus. Sopiviin paikkoihin voidaan myös jättää lahopuita maahan sekä pystyyn monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Raivaustyöt tekee Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy. Vaakonpuisto sijaitsee Vaakkolammin ympärillä Epilässä ja Kaarilassa.


Lisätietoja

Rakennuttajahortonomi
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen