Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Miten Tampereen puistojen ja katujen kunnossapito sujui tänä kesänä?

Julkaistu 4.10.2016 10.28

Olivatko viheralueet roskattomia ja viihtyisiä sekä kalusteet ja katupäällysteet kunnossa kesäkaudella 2016? Entä kävelykadut ja torit? Anna palautetta kaupungille puistojen ja väylien kesähoidosta. Kysely on avoinna 4.–25.10.2016 ja siihen pääsee osoitteesta www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto.

Kunnossapitoa Kirjastonpuistossa
 

Voit arvioida oman asuinalueesi tai jonkun muun Tampereen alueen kunnossapitoa. Tampere on jaettu kymmeneen kunnossapitoalueeseen, ja kartasta kannattaa tarkistaa mihin kunnossapitoalueeseen oma asuinalue kuuluu.

Palautetta kaivataan muun muassa puistojen ja liikenneväylien yleisestä hoitotasosta ja viihtyisyydestä, katupäällysteiden kunnosta, valaistuksesta, leikkivälineistä, roskahuollon toimivuudesta sekä torien, aukioiden ja kävelykatujen viihtyisyydestä. Arvosana annetaan asteikolta 1–5, jossa 5 on erittäin hyvä. Lisäksi voi antaa myös vapaamuotoista palautetta.

Kysely on keskeinen osa vuosittaista kesäylläpidon laadunseurantatyötä. Kaupunki seuraa puistojen ja katujen hoidon tasoa asukaskyselyillä, tarkastuksilla ja katselmuksilla. Kesäkunnossapidosta tamperelaisilta on kysytty vuodesta 2007 ja talvikunnossapidosta vuodesta 2001 alkaen.

Viime vuoden vastaavassa kyselyssä Tampereen puistojen ja katujen kesähoito arvioitiin keskitasoa paremmaksi. Viheralueiden hoito sain yleisarvosanaksi 3,4 ja liikenneväylien hoito 3,3, asteikolla 1–5. Arvosanat olivat enimmäkseen hieman edellisvuotta paremmat. Roska-astioiden kunnossa, riittävyydessä ja tyhjennyksessä nähtiin eniten parannettavaa. Tyytyväisimpiä kaupunkilaiset olivat leikkivälineiden kuntoon ja turvallisuuteen, liikennealueiden yleiseen hoitotasoon sekä viheralueiden siisteyteen ja viihtyvyyteen.

Vapaamuotoisissa palautteissa kiitettiin leikkipuistojen hyvästä kunnosta ja viihtyisyydestä sekä kukkaistutuksista. Joillekin alueille kukkaistutuksia kaivattiin lisää, ja niitä toivottiin hoidettavan paremmin. Sepelin keruuta haluttiin tehostaa. Myös työkoneiden pölyhaittoja tulisi estää ja työmaiden jäljet tulisi siistiä ripeästi.


Lisätietoja

Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376