Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pispalan Haulitornin ympäristön maaperän kunnostus alkaa

Julkaistu 20.9.2016 11.40

Pispalan Haulitornin alueen maaperän kunnostus- ja maarakennusurakkaa valmistelevat työt alkavat tiistaina 20.9.2016. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan puustoa ja pintamaita sekä valmistellaan massojen seulontapaikkaa.

Työt aloitetaan kaupungin omistamien tonttien alueilta (Haulikatu 1 ja 10). Varasto- ja seulonta-alueita sijoitetaan näille tonteille. Alueen kiinteistöihin järjestetään kulku työmaan aikana, muutoin työmaa-alueella liikkumista tulee välttää.

Maaperän kunnostusurakka sisältää muun muassa seuraavia työvaiheita: puuston ja pintakasvillisuuden poistoa, pintamaiden poistamista ja maankaivutöitä sekä täyttötöitä maa- ja kiviaineksilla sekä mullalla.

Töihin liittyen alueilla joudutaan kuljettamaan ja seulomaan massoja. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottolaitoksiin. Haulitornin ympäristössä tehdään kunnostustöiden lisäksi kiveystöitä sekä suojarakenteiden valutöitä.

Maaperä puhdistetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen määräysten mukaisesti. Määräysten noudattamista seuraa työmaalla ympäristötekninen valvoja. Urakka valmistuu suunnitellulta osalta marraskuun lopussa.

Kunnostustyöt perustuvat kaupungin teettämiin tutkimuksiin, jotka liittyivät alueen asemakaavan muutokseen. Haulitorni on suojeltu, ja kaavauudistuksen päätavoite on Pispalan kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan säilyttäminen.

Tutkimusten ja riskinarvioinnin perusteella alueen maaperää tulee puhdistaa. Alueella havaittiin muun muassa korkeita lyijypitoisuuksia. Haitta-aineet ovat peräsin vuonna 1908 rakennetun ja toimintansa aloittaneen Haulitehtaan haulien valmistuksesta.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki/Kiinteistötoimi
Kiinteistökehityskoordinaattori
Katariina Rauhala
puhelin 040 159 8808

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin +358503518256

Suunnittelu ja valvonta/Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Jaana Sunell
puhelin 040 534 8351

Rakennuttamisryhmän päällikkö
Pentti Häkkinen
puhelin 040 511 7333

Urakoitsija/Hervannan Kaivin Oy
Työpäällikkö
Teemu Huotari
puhelin 010 271 7887


Teksti Anna-Leea Hyry