Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen maauimalan rakennustöiden aloitus viivästyy

Julkaistu 22.6.2016 14.00

Maauimalan rakennustöiden aloitus viivästyy, koska saatujen tarjousten kustannukset ylittävät hankesuunnitelmassa asetetun tavoitteen.

Hankkeelle on hyväksytty vuoden 2016 talousarviossa 7 miljoonan euron hankekohtainen kustannus. Kaukojäähdytyksen paluuvedellä lämmitettäviin teräsaltaisiin perustuvan vaihtoehdon kustannusarvio hankesuunnitelmassa 15.10.2015 oli 9,2 miljoonaa euroa. Tämä tekninen ratkaisu on arvioitu käyttökustannuksiltaan edullisimmaksi. Maauimalan altaiden lämmityksessä hyödynnettäisiin energiataloudellista kaukojäähdytyksen paluuvettä. Järjestelmä hyödyttäisi maauimalan käyttöaikojen ulkopuolella myös Tampereen uintikeskusta.

Toukokuussa 2016 järjestetyn tarjouskilpailun perusteella koko hankkeen hinnaksi olisi tulossa yli 10 miljoonaa euroa. Hankkeelle tavoitellun kustannusneutraaliuden, jossa kulut katetaan asiakasmaksuilla, on arvioitu toteutuvan noin 9,5 miljoonan euron hankintahinnalla. Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden tilaajaryhmä ja Tilakeskus etsivät hankkeelle toteutumisedellytykset vielä vuoden 2016 aikana.

Hankekustannusten alentaminen edellyttää joidenkin maauimalan osakokonaisuuksien uudelleen suunnittelua ja se tehdään syyskuuhun mennessä. Mahdollinen uusi kilpailutus käynnistetään lokakuussa, jolloin hankkeen rakentaminen voisi käynnistyä maaliskuun alussa 2017. Tällöin hanke valmistuisi vuoden 2017 aikana ja maauimala olisi mahdollista koekäyttää ennen talvea. Maauimalalle haetaan liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua valtionavustusta. Tällä suunnitelmalla ja aikataululla maauimala on mahdollista ottaa käyttöön toukokuussa 2018.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081