Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen ja kaupunkiseudun kuntien talvikunnossapidosta voi antaa palautetta

Julkaistu 8.6.2016 12.30

Vieläkö muistissa on viime talven katujen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito? Talvikunnossapitokysely on taas avoinna verkossa, ja palautetta voi nyt antaa Tampereen lisäksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven väylien aurauksesta, liukkauden torjunnasta ja hiekoitussepelien keruun sujumisesta.

Jalkakäytävien hiekoitusta
 

Talvikunnossapitokyselyyn voi taas vastata 8.6. - 27.6.2016 verkossa osoitteessa www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut. Kyselyyn pääsee myös Tampereen kaupunkiseudun kuntien verkkosivuilta.

Kyselyn alussa valitaan kunta ja Tampereen osalta kunnossapitoalue, jolta haluaa antaa palautetta. Kunnossapitoalueeseen voi kuulua useita kaupunginosia; kartalta voi tarkistaa, mistä kunnossapitoalueesta haluaa antaa palautetta.

Arvioitavana on katujen, kävely- ja pyöräteiden sekä jalkakäytävien talvikunnossapidon taso ja väylien kunto asteikolla erittäin huonosta erittäin hyvään. Palautetta pyydetään myös siitä, kuinka nopeasti väylät aurataan ja hiekoitetaan lumisilla tai liukkailla keleillä. Kyselyssä voi antaa myös vapaamuotoista palautetta, esimerkiksi sepelienkeruun sujumisesta.

Katujen talvihoito on kunnan vastuulla, jalkakäytävistä huolehtii kiinteistön haltija

Talvikunnossapidon vastuut määräytyvät katujen puhtaana- ja kunnossapitolain mukaan. Katujen ajoratojen, torien, aukioiden sekä kävely- ja pyöräteiden talvihoidosta vastaa kunta. Jalkakäytävän talvihoidosta vastaa jalkakäytävän viereisen kiinteistön haltija. Tampere hoitaa myös osan pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävistä. Keväisin hiekoitussepelit kerätään talvikunnossapitovastuiden mukaan. Sepelit ajoradoilta, jalankulku- ja pyöräteiltä ja toreilta kerää kunta ja jalkakäytävät puhdistaa huoltofirma tai pientalon omistaja.

Tampere on jaettu 10 eri kunnossapitoalueisiin, joista suurinta osaa ylläpitää kaupungin oma liikelaitos, Tampereen Infra. Yksityiset urakoitsijat hoitavat Kalkun, Peltolammin ja Tasanteen urakka-alueiden katujen ja viheralueiden kunnossapitoa. Jokaisessa Tampereen kaupunkiseudun kunnassa on oma tapansa toteuttaa ja järjestää yleisten alueiden talvihoito. Esimerkiksi Kangasala, Lempäälä ja Pirkkala ovat kilpailuttaneet talvihoidon erilaisina urakoina, kun taas Nokia ja Ylöjärvi toteuttavat talvihoidon kaupunkien omana työnä. Nyt toteutettu kysely on ensimmäinen yhteinen Tampereen kaupunkiseudun yleisten alueiden tyytyväisyyskysely. Kyselyn taustalla on viime syksynä valmistunut Tampereen kaupunkiseudun liikenneväylien tuotteistus, jossa pyritään siihen, että kaupunkiseudun kunnissa pystytään yhtenäisempään talvihoidon laatuun yli kuntarajojen.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä:
Liikennejärjestelmäinsinööri
Katja Seimelä
puhelin 040 503 4237
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Opa Latvala