Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Päihde- ja mielenterveysongelmaisia autetaan selviytymään kotona

Julkaistu 30.3.2016 14.06

Tampereella asuvat yli 18-vuotiaat päihde- ja mielenterveysongelmaiset saavat kaupungilta uuden palvelun, joka tukee heitä arjen hallinnassa ja auttaa kotona asumisessa. Siihen sisältyy myös yli 65-vuotiaiden runsaaseen alkoholinkäyttöön puuttuva lääkkeellinen kotikatkaisuhoito.

Kotiin suunnattua tukea antaa kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluissa toimiva Konsti-yksikkö.

Asiakas voi saada siltä apua esimerkiksi silloin, kun hän palaa sairaalasta tai laitoksesta kotiin.

- Kotiin suunnattu tuki Konsti on eräänlaista tsemppausta, joka auttaa asiakasta arjen toiminnoissa ja luo uskoa selviytymiseen, luonnehtii hoitotyön päällikkö Anu Vähäniemi Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Hän painottaa, että kyse ei ole hoidosta vaan tuesta. Asiakkaan kanssa pohditaan, miten hän huolehtii ruokailustaan, mitä hän voi tehdä, jos alkaa ahdistaa tai minkälaista tukea olisi saatavissa kodin ulkopuolelta.

Asiakkaalta lupa yhteydenottoon

Apua tarvitessaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä Konstiin. Yhteydenottajana voi olla myös jokin muu taho, esimerkiksi omainen tai viranomainen, mutta silloin yhteydenottoon täytyy olla asiakkaan lupa. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Kun Konsti-yksikkö on saanut avunpyynnön, se pyrkii tekemään mahdollisimman nopeasti kartoituskäynnin asiakkaan luo. Siinä arvioidaan asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne ja asetetaan kotiin suunnatulle tuelle tavoitteet. Jokainen asiakas saa yksilöllisen ja määräaikaisen tukijakson, jonka aikana häntä tuetaan ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Tukijakso kestää enintään kolme kuukautta.

Aluksi kotikäynnit ovat tiheitä, jopa kaksi kertaa päivässä, jos asiakas saa katkaisuhoitoa. Vähitellen kotikäyntien määrä vähenee, mutta tuki on aina puhelimen päässä niin kauan kuin asiakkuus kestää.

Jos asiakas tarvitsee lääkkeellistä kotikatkaisuhoitoa, hän saa sitä kolmesta seitsemään vuorokautta. Sen jälkeen tukea jatketaan kotikäynneillä. Katkaisuhoidon aloittamisesta vastaa lääkäri.

Kotiin suunnatun tuen tarkoituksena on auttaa päihde- ja mielenterveysongelmaisia saamaan kiinni jokapäiväisistä arjen toiminnoista. Se myös ennalta ehkäisee asunnottomuutta ja asiakkaan joutumista laitoshoitoon.

Kotiin suunnattu tuki eli Konsti on korvannut kaksi kaupungin aikaisempaa palvelua eli Kotikatkon ja Kotipartion.

Konsti-yksikössä työskentelee kolme sairaanhoitajaa, neljä lähihoitajaa ja sosionomi. Työntekijät tavoittaa numerosta 040 806 2117 arkisin kello 8-19 ja viikonloppuisin kello 8-17 tai sähköpostilla [email protected]


Lisätietoja

Hoitotyön päällikkö
Anu Vähäniemi
puhelin 040 800 7387
sähköposti [email protected]


Teksti Tuula Ala-Honkola-Berge