Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sulkavuoren keskuspuhdistamohanke eteni Tampereella

Julkaistu 15.3.2016 15.15

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 14.3., että Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin merkitsemällä 705 500 uutta osaketta, yhteensä 2,73 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 talousarvioon tehdään muutos, jossa Tampereen Vesi Liikelaitoksen Keskuspuhdistamon suunnitteluun varatuista määrärahoista siirretään osakeantia vastaava summa kaupunginhallituksen talousarvion investointiosaan.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n (Keskuspuhdistamo) toiminta käynnistyi 1.11.2015. Keskuspuhdistamon tehtävän on suunnitella seudullinen jätevedenpuhdistamo ja siihen liittyvät siirtoviemärit ja purkuviemärit. Puhdistamo sijoittuu Sulkavuoreen Tampereen eteläpuolelle.

Yhtiö hakee toimintaansa varten tarvittavat ympäristö- ja muut luvat. Kun rakentamiseen liittyvät suunnitelmat ja tarvittavat luvat ovat olemassa ja kun rakentamiseen liittyvät muut päätökset on tehty, yhtiö rakennuttaa suunnitellun kokonaisuuden. Yhtiö myös vastaa puhdistamon toiminnasta sen valmistumisen jälkeen.

Valtuuston muut päätökset 14.3.

Valtuusto hyväksyi Tampereen ydinkeskustassa Koskipuistossa sijaitsevan ns. Rosson tontin asemakaavamuutoksen. Tontilla on 1966 valmistunut, arkkitehti Timo Penttilän alun perin puistokahvilaksi suunnittelema viuhkanmuotoinen rakennus.

Asemakaavamuutoksella ravintolarakennukselle muodostetaan oma tontti ja mahdollistetaan rakennuksen laajentuminen Hämeenkadun puolelle.Tontin käyttötarkoitus muuttuu puistoalueesta liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Tontin pinta-alaksi tulee 1093 m², ja sillä on rakennusoikeutta 680 k-m² maanpäällisille tiloille ja 250 k-m² kellarille eliyhteensä 930 k-m². Rakennusoikeus kasvaa 465 k-m². Tässä yhteydessä myös rakennuksen suojelumääräystä päivitetään.

Valtuusto merkitsi tiedoksi Tampereen tilinpäätösennusteen. Varsinainen tilinpäätös tulee valtuuston käsittelyyn 16.5. Ennusteen mukaan Tampereen tilinpäätös on muodostumassa 38,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi

Valtuusto päätti olla myöntämättä eroa Harri Airaksiselle valtuutetun tehtävästä. Airaksinen oli hakenut eroa tultuaan valituksi Tredea Oy.n toimitusjohtajaksi 1.3.2016 alkaen. Kaupunginhallituksen jäsenyydestä ero myönnettiin, ja Airaksisen tilalle kaupunginhallitukseen nimettiin Aleksi Jäntti (kok).Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]