Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Tammelan stadionin asemakaavan

Julkaistu 8.3.2016 20.50

Tampereen Tammelan stadionin uudistamiseen tähtäävä asemakaava etenee. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 8.3.2016 asemakaavaehdotuksen. Ehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kuvasovite: Näkymä stadionille talviselta Tammelankadulta
 

Asemakaava mahdollistaa Tammelan stadionin kehittäminen jalkapalloilun, asumisen sekä liike- ja palvelutoimintojen alueena, mikä tukee täydennysrakentamista ja monipuolistaa alueen toimintoja. Tammelaan voidaan rakentaa uusi, noin 6500-paikkaisen stadionin oheistiloineen.

Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin Pirkanmaan maakuntamuseon viranomaislausunto. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että suunnitelman keskeinen arvioitava vaikutus on vaikutus Kalevaan, Kalevan torneihin ja Kalevan kirkolta avautuvaan maisemaan. Maakuntamuseo esitti kaavaehdotuksen aineistoihin lisättäväksi nämä suunnitelmaa havainnollistavat aineistot.

Myöhemmin Pirkanmaan maakuntamuseo täydensi lausuntoaan todeten, että on saanut lisää havainnollistavaa materiaalia hankkeeseen liittyen (kaavan yleisötilaisuudessa esitetty animaatio), mikä riittää hankkeen vaikutusten arviointiin eikä museolla ole enää huomautettavaa.

Kaavaehdotuksesta nähtävillä olon aikana tulleen palautteen ja käytyjen keskustelujen perusteella stadionin liikennetarkastelua on täsmennetty muun muassa Salhojankadun järjestelyjen sekä liikenteen toimivuuden osalta. Muistutuksissa esitetyt yksityiskohtaiset parannusehdotukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Muutokset eivät edellytä asemakaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Stadionia kehitetään jalkapalloilun ympärivuotiseen käyttöön siten, että siihen yhdistyy myös asuin-, liike- ja toimistotilaa. Stadionin kehittämisen kustannuksia on tarkoitus kattaa muusta rakentamisesta saatavalla tuotolla.

Stadionin kortteli on asemakaavaehdotuksessa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jolle saadaan rakentaa myös asuntoja sekä liike-, toimisto- ja palvelutiloja. Asuinrakennukset sijoittuvat Salhojankadun ja Kalevan puistotien varteen ja stadionrakenteet korttelin keskelle. Liike- ja työtiloja saa sijoittaa myös maan alle.

Kaavan viitesuunnitelmassa asumista on noin 16200 kerrosneliömetriä, mikä vastaa noin 170 uutta asuntoa. Lisäksi kortteliin tulee stadionia palvelevia tiloja, liike-, toimisto- tai palvelutilaa ja huoltotiloja. Asuinrakennukset ovat Salhojankadun ja Kalevan puistotien varrella.


Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin +358 40 800 7905

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898


Teksti Anna-Leea Hyry