Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vuoden geriatri kehittää tehostetun palveluasumisen lääkäripalveluita Tampereella

Julkaistu 8.3.2016 11.10

Yhtenäiset toimintaohjeet kaikille tehostetun palveluasumisen yksiköille, niin ostopalveluille kuin kaupungin omalle tuotannolle, ovat parantaneet Tampereella tehostetun palveluasumisen asukkaiden hoidon laatua sekä vähentäneet tarpeettomia hoitopaikan vaihdoksia ja turhia käyntejä ensiavussa. Myös saattohoidon kehittäminen on ollut toiminnan keskiössä.

Tampereella on jo seitsemän vuoden ajan suunnitelmallisesti kehitetty tehostetun palveluasumisen lääkäripalveluita ja hoitotyötä Suomen Geriatrit Ry:n tammikuussa Vuoden geriatriksi valitseman kehittäjäylilääkäri Lauri Seinelän sekä erikoissuunnittelija Anne-Mari Salosen johdolla. Kehitystyötä kuvataan Kuntaliiton viime vuonna julkaisemassa Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa -raportissa. Työn tuloksia on julkaistu lisäksi sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tieteellisissä julkaisuissa.

Seinelän ja Salosen vetämässä tehostetun palveluasumisen hoitotyön verkostossa on luotu ohjeet, joissa määritellään toimintatavat keskeisissä ongelmatilanteissa. Näistä esimerkkeinä ovat päivystystilanteiden hoito, muistisairaan käytösoireet, verenohennuslääkkeiden käyttö ja hyvän saattohoidon toteuttaminen tarvittavine lääkkeineen. Myös sairaalamaailmasta lähtöisin oleva hygieniaohjeisto on muokattu palveluasumiseen sopivaksi. Ohjeet syventävät koulussa opittuja tietoja ja auttavat tehostetun palveluasumisen työntekijöitä pitämään ammattitaitoaan yllä.

Ohjeet sekä vuosien myötä esille nousseet, työssä tarvittavat keskeiset tiedot on koottu verkkoon tepatampere.fi-sivustolle, josta henkilöstö voi käydä tarkistamassa hoitokäytänteitä sekä tehdä osaamistestejä. Oppimateriaali on suojattu salasanan taakse, mutta sivuston yleinen osa on kaikkien kiinnostuneiden luettavissa.

Uusia ohjeita ja ajankohtaista tietoa jaetaan myös tehostetun palveluasumisen tuottajien verkoston tapaamisissa ja koulutuksissa. Yksiköiden vastaavat työntekijät kokoontuvat neljästi vuodessa, hoitajat vähintään kahdesti. Lisäksi esimerkiksi hygienia- ja virikevastaavilla on omat tapaamisensa.

Tampereen kaupungilla tehostettuun palveluasumiseen kuuluvat vanhusten hoitoon erikoistuneen lääkärin eli geriatrin palvelut. Tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut sekä kehittäjäylilääkärin palvelut kaupunki ostaa yksityisiltä toimijoilta.


Lisätietoja

Vs. hallintoylilääkäri, palvelujohtaja
Lauri Seinelä
puhelin 040 806 3669
sähköposti [email protected]

Projektijohtaja
Anne-Mari Ahonen
puhelin 040 801 6677
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala