Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Turvapaikanhakijoiden hätämajoitus muuttuu vastaanottokeskustoiminnaksi Tampereella

Julkaistu 1.2.2016 15.47

Turvapaikanhakijoiden hätämajoitus Tampereella loppuu kevään 2016 aikana. Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta sen tilalle tulee vastaanottokeskus noin 300 henkilölle. Vastaanottokeskus perustetaan tällä hetkellä hätämajoitukseen käytettyyn Kaupin sairaalan kiinteistöön. Tampereen kaupunginhallitus päätti asiasta 1.2.2016

Valokuva: Kaupin sairaala.
 

Kaupin sairaalan kahdella osastolla on ollut hätämajoitusta syksystä alkaen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan hätämajoitus loppuu ja muuttuu vastaanottokeskukseksi tilojen vapauduttua muusta käytöstä.

Kaupin sairaalan toiminnan loppuminen touko-kesäkuussa 2016 on suunnitelmissa päätetty jo aiemmin, ja se on osa ikäihmisten palvelurakenteen muutosta. Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat siirtyvät Rauhaniemen sairaalaan ja ympärivuorokautista hoivapaikkaa tarvitsevat asukkaat siirtyvät asumisyksikköihin, mm. Pohjolankadun uuteen yksikköön.

Tampereella toimi vuosina 1994-2007 vastaanottokeskus Pohjolankadulla, lähellä Kaupin sairaalaa. Sijainti on siten vuosien kokemusten perusteella todettu hyväksi paikaksi vastaanottokeskustoiminnalle.

Kaupin sairaalan kiinteistö vaatii remonttia joiltain osin ennen kuin se soveltuu täysimääräiseen vastaanottokeskuskäyttöön. Remontissa tehdään keittiötiloja asukkaiden omaa ruuanlaittoa varten, suihkutiloja ja väliovia. Tampereen Tilakeskus liitelaitoksen arvion mukaan remontin alustava kustannusarvio on 380 000 euroa ja arvioitu kesto on 3 kuukautta, mutta keskus voi olla osittaisessa käytössä samanaikaisesti remontin kanssa.

Investointi on rahoitetaan sosiaali- ja terveysrakennusten toimialakohtaisesta pienten investointien määrärahakokonaisuudesta. Maahanmuuttovirasto maksaa investoinnin takaisin Tampereen kaupungille pääomavuokrana. Maahanmuuttovirasto kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset, myös keskuksen perustamiskustannukset. Kustannukset korvataan kaupungille budjettiin perustuen kuukausittain.

Kaupin vastaanottokeskus työllistää n. 20 työntekijää. Henkilöstö koostuu johtajasta, ohjaajista, sosiaalityöntekijöistä, terveydenhoitajista sekä toimistohenkilöstöstä.

Kaupunginhallitus päätti myös käynnistää muiden vastaanottokeskuskäyttöön soveltuvien tilojen kartoittamisen yhdessä seudun muiden kuntien kanssa. Laitospohjaisen keskuksen lisäksi on tarkoitus etsiä käyttöön soveltuvia 30-50 henkilön yksiköitä Tampereen seutukunnalta. Erityisesti perheiden kannalta tällaiset yksiköt ovat toimivampia.

Hätämajoitus on turvapaikanhakijoiden lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitettu majoitus. Hätämajoituksesta maahantulijat siirtyvät vastaanottokeskukseen, jossa he asuvat sen ajan, jonka heidän turvapaikka- ja oleskelulupa-asiansa käsittely kestää. Keskus huolehtii turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, majoituksesta, palveluista ja odotusaikaa tukevista toiminnoista.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesitykseen yksimielisesti ponnen, että Tampere kiinnittää erityistä huomiota turvapaikanhakijanaisten, -lasten ja -perheiden olosuhteiden pysyvyyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta ylläpitää tarkoitukseen varatuissa tiloissa erillistä vastaanottokeskuksen satelliittia erityisesti naisille, lapsille ja perheille.


Lisätietoja

Koordinaattori
Marja Huttunen
puhelin 040 806 2586