Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere korostaa kuntien laajaa osallistumista itsehallintoalueiden muodostamisessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa

Julkaistu 11.1.2016 15.43

Hallitus on pyytänyt kunnilta lausuntoa itsehallintoalueista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Tampereen kaupunginhallitus käsitteli lausuntoluonnosta 11.1. ja esittää sen edelleen valtuuston päätettäväksi. Lausuntoluonnoksessa todetaan Tampereen kaupungin kuuluvan Pirkanmaan maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen.

Tampereen kaupunki korostaa suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitystä itsehallintoalueiden muodostamisessa ja toiminnassa. Suurilla kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla on jo nykyisellään edellytykset ja kyky toteuttaa itse itsehallintoalueille siirrettäväksi suunnitellut toiminnot. Mikäli uudistuksessa yhteydessä ei kyetä ottamaan huomioon suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen erityisasemaa, ovat sen vaikutukset erittäin haitalliset Suomen kilpailukyvylle.

Tampereen kaupunki katsoo lausuntoluonnoksessaan, että itsehallintoalueiden tehtävien selvittämisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää myös se, mitä tehtäviä suuret kaupungit ja kaupunkiseudut voisivat jatkossa vastaanottaa maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta. Lisäksi pitäisi tutkia, mikä olisi toimivin työnjako kaupunkien ja itsehallintoalueiden välillä. Valmistelun yhteydessä on selvitettävä tarve alueellisesti eriytetylle lainsäädännölle. Yksi mahdollinen vaihtoehto voisi olla se, että valitut suuret kaupungit tai kaupunkiseudut saisivat erityisaseman itsehallintoalueita muodostettaessa ja niihin sovellettaisiin alueellisesti eriytettyä lainsäädäntöä

Tampere pitää tärkeänä, että kunnat kutsutaan laajasti mukaan uudistuksen suunnitteluun erityisesti rahoitusta koskevien tarkempien linjausten osalta.


Lisätietoja

Yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610