Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Omaishoidon tuen hakeminen

Valokuva: Sängyssäkin voi leikkiä.

Omaishoidon tukea haetaan joko sähköisesti Omaolo-palvelun kautta tai pdf-lomakkeella.

Voit hakea tukea ilman erillistä hakuaikaa. Kun hakemus on saapunut, omaishoidon tuen asiakasohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kotikäynnin ajankohdan.

Kotikäynnillä arvioidaan palvelutarpeen kokonaisuus. Tämän jälkeen moniammatillinen työryhmä käsittelee tukihakemukset ja päättää omaishoidon tuen myöntämisestä. Omaishoidon tuesta tehdään valituskelpoinen päätös, joka toimitetaan myös hakijalle. Tukea ei makseta takautuvasti.

Hakemuksen käsittely kestää yleensä noin 8 - 12 viikkoa. Jos tuen myöntämisperusteet täyttyvät, maksetaan tuki sen kuukauden alussa, kun hakemus on saapunut kuntaan tai myöhemmin, jos omaishoito alkaa vasta hakemuksen saapumisen jälkeen.

Tarvittaessa sinulta voidaan pyytää terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä lisäselvityksiä. Sotilasvammalain piiriin kuuluvan hakijan, jonka haitta-aste on vähintään kymmenen prosenttia (10 %), pitää toimittaa hakemuksen liitteeksi Valtiokonttorin päätös.


Katso myös