Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Omaishoidon tuen hakeminen

Valokuva: Sängyssäkin voi leikkiä.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Tukihakemukset käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, jossa päätetään omaishoidon tuen myöntämisestä. Tukea ei makseta takautuvasti. Omaishoidon tuesta tehdään valituskelpoinen päätös.

Tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää terveydenhuollon lisäselvityksiä terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen.

Sotilasvammalain piiriin kuuluvan hakijan, jonka haitta-aste on vähintään kymmenen prosenttia (10 %), tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi Valtiokonttorin päätös.

Voit täyttää hakemuksen näytöllä ja tulostaa tai vaihtoehtoisesti voit tulostaa tyhjän hakemuksen ja täyttää sen käsin:


Katso myös