Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Omaishoidon tuki

Koronavirustilanne
Omaishoidon tuen palkkionmaksu jatkuu ja asiakasohjaajat ovat tavoitettavissa normaaliin tapaan. Heidän puoleensa voi kääntyä kaikissa omaishoitoon liittyvissä asioissa. Kotikäyntejä tehdään huomioiden turvallisuusnäkökohdat. Tarvittaessa hoidetaan asioita puhelimitse ja etäyhteyksillä.

Valokuva: Lukutuokio.

Omaishoidon tuen avulla turvataan paljon hoitoa tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään kaupungin talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Tampereella on jo vuosia myönnetty omaishoidon tuki kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Omaishoidon tuki myönnetään 1.1.2022 alkaen hakukuukauden alusta eikä sitä voida myöntää takautuvasti.

Tampereella ja Orivedellä otetaan 1.1.2022 alkaen käyttöön Pirkanmaan yhteiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet, palkkioluokat ja toimintakäytänteet. Merkittävin muutos on palkkioluokkien muuttuminen neljästä kolmeen. Palkkioluokat määräytyvät hoitoisuuden mukaan. Vuoden 2022 alusta lähtien palkkioluokkia on vain kolme: omaishoitolain määrittämä minimipalkkio 423,61 euroa, 700 euroa sekä 1 200 euroa. Tamperelaisten ja orivesiläisten omaishoidon tukea ennestään saavien asiakkaiden omaishoidon tuki arvioidaan uudelleen uusien myöntämisperusteiden ja palkkioluokkien mukaan. Palkkioiden tarkistuskäynnit aloitetaan vuoden 2022 alussa.

Omaishoidon tukea myönnetään hakijoille, joiden hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidettavalla on avun, tuen ja ohjauksen tarvetta henkilökohtaisissa toimissa. Tukeen ei ole oikeutta, mikäli avun tarve kohdistuu pelkästään asioiden hoitoon, ruuan laittoon, siivoukseen tai muihin kodinhoidollisiin tehtäviin. Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Omaishoidon tuki kohdennetaan ensisijaisesti asiakkaille, joiden hoidosta omaishoitaja ottaa hoitaakseen pääosan. Mikäli hoidettavalle on myönnetty runsaasti muita kunnan järjestämiä palveluja, saattaa se vaikuttaa omaishoidon tuen määrään ja myöntämiseen.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välille toimeksiantosopimus, jossa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus omaishoidon tuesta tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai erityisistä syistä määräajaksi. Hoitajalle maksettava hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on hoitajalle verotettavaa ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa.

Mitä omaishoidon tukeen kuuluu?

  • Hoitopalkkio kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle.
  • Omaishoitajalle lakisääteistä vapaata hoitotyöstä 2 - 3 vuorokautta kuukaudessa.
  • Hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoidettavalle laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
  • Omaishoitajan tapaturmavakuutus, kattaa hoitotyössä tapahtuvat vahingot.
  • Omaishoidon tuki on eläketurvaan oikeuttavaa tuloa ja omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).
  • Hoitajalla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen sekä valmennukseen.

Arvioi verkossa, oletko oikeutettu omaishoidon tukeen

"Arvio omaishoitotilanteesta" -kyselyn avulla selviää, voisitko olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja lisätietoja tilanteesi tueksi. Ulkoinen linkkiOmaolo-palvelu

Asiakasohjaajien yhteystiedot

Omaishoidon tuen toimisto
sähköposti [email protected]
33100 Tampere

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected], ellei toisin mainita.
Ota yhteyttä siihen asiakasohjaajaan, jonka alueeseen kuulut postinumerosi perusteella.

33720, 33840, 33850, 33870:
Asiakasohjaaja
Ritva Sinijärvi
puhelin 050 349 2381

33310, 33330, 33340, 33400, 33410, 33420:
Asiakasohjaaja
Sini Mikkolanaho
puhelin 040 591 0127
sähköposti [email protected]

33710, 33800, 33820:
Asiakasohjaaja
Essi Latvala
puhelin 050 550 4185

33530, 33560, 33580, 33610, 33730:
Asiakasohjaaja
Teija Ala-Kilponen
puhelin 050 530 0078

33180, 33200, 33210, 33230, 33240, 33250, 33270, 33300:
Asiakasohjaaja
Leena Omenainen
puhelin 050 364 6148

33100, 33500, 33520, 33540, 33700, 33900:
Asiakasohjaaja
Julianna Fillion
puhelin 044 423 5636

Orivesi ja Teiskon alue 33680, 34240, 34260, 34270, 35100
Asiakasohjaaja
Jonna Ohra-aho
puhelin 040 133 9117

Omaishoidontuen esimies:
Vastaava asiakasohjaaja
Marika Luosmala
puhelin 050 376 9214

Palkkatoimiston yhteystiedot:
Monetra Pirkanmaa Oy, palkat
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8475
postiosoite PL 1003
33101 Tampere

Verokortit pyydetään toimittamaan sähköpostilla, jos mahdollista.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa.

Omaishoitajien terveystarkastukset

Omaishoitajien terveystarkastukseen kutsutaan kirjeitse omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat heidän toimittuaan omaishoitajina kaksi vuotta. Terveystarkastus voidaan tehdä tarvittaessa aiemminkin ja omaishoitaja voi pyytää tarkastusta itsekin. Terveystarkastus on maksuton ja vapaaehtoinen. Terveystarkastuksella tuetaan omaishoitajan terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. Tarkastukset tehdään Aikuisten terveystarkastusten yksikössä Sarviksella.


Katso myös/Tarkempaa tietoa omaishoidosta ja käytänteistä löytyy alla olevista linkeistä


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/omaishoito