Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Mitä on mielenterveys?

Mielenterveys on keskeinen osa hyvinvointiamme. Itse kukin meistä voi huolehtia omasta mielenterveydestään. Jokaisen kannattaa vahvistaa omia voimavarojaan. Me ylläpidämme ja opimme mielen hyvinvoinnin taitoja läpi elämän:

  • kuinka pärjätä muiden kanssa
  • miten ilmaista tunteita
  • millä keinoilla selviytyä elämän kolhuista ja pettymyksistä
  • miten huolehtia jokapäiväisestä hyvinvoinnista.

Mielenterveyttä on tutkittu vuosisatoja. Tiedämme, että mm. hyvä unen laatu, sopiva ravitsemus, luonto, hyvät ihmissuhteet ja itsensä rakastaminen ylläpitävät mielenterveyttä.

Mielenterveysseuran sivuilta löytyy keinoja mielenterveyden hallintaan:

Hyvä mielenterveys ei ole pelkkää mielen hyvinvointia tai ongelmattomuutta. Suru, pettymykset, pelot, ahdistuneisuus ja tilapäiset nukahtamisvaikeudet ovat osa jokaisen elämää. Ongelmiin kykenee reagoimaan rakentavasti, jos mielenterveys on kunnossa. Toimintakyky säilyy mahdollisista vaikeuksista huolimatta.

Mielenterveyden häiriöiden tarkka määritteleminen on haastavaa, koska monet mielen oireet kuuluvat ajoittaisina myös tavalliseen elämään. Mielenterveysongelmiin voi liittyä myös riippuvuusongelmia. Voidaan kuitenkin sanoa, että kyse on mielenterveyden häiriöstä, kun mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös alkavat rajoittaa elämää pidempiaikaisesti ja haitallisesti. Mielenterveyden häiriöt alentavat toimintakykyä, heikentävät ihmissuhteiden laatua ja aiheuttavat kärsimystä.

Huume- ja päihderiippuvuudelle on ominaista päihteen jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista. Ihminen voi olla riippuvainen toiminnallisesti myös esim. internetistä, peleistä ja seksistä.

Psyykkinen sairastuminen on kriisi sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Myös lähellä olevien on hyvä hakea tukea itselleen sairastuneen hoito- ja kuntoutusprosessin aikana.

Psyykkisten häiriöiden hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa niihin haetaan apua.