Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asumispalvelut

Asumispalvelujen tarvetta arvioidaan, jos mielenterveysasiakas tarvitsee tukea asumiseen omassa kodissaan tai tätä tiiviimpää asumispalvelua. Asumispalvelujen vaihtoehtoja ovat

  • omaan kotiin tarjottava tuettu asuminen
  • tukiasuminen
  • palveluasuminen tai
  • tehostettu palveluasuminen.

Tampereen kaupunki ostaa kuntouttavat mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut ostopalvelusopimuksella yksityisiltä palveluntuottajilta. Asuminen on vuokrasuhteista.

Tuettu asuminen on asiakkaan omaan asuntoon järjestettyä suunnitelmallista, tiivistettyä jokaviikkoista tai lähes päivittäistä tukea. Tavoitteena on jatkaa asumista itsenäisesti. Vaikka tuen tarve päättyy, asuminen pääsääntöisesti jatkuu, toisin kuin tukiasumisessa. Tuettua asumista on tarjottu aiemmin myös kotikuntoutuksen nimellä.

Tukiasuminen on määräaikaista ja tapahtuu palveluntuottajan tarjoamassa asunnossa. Tukiasumisessa voi olla tarjolla myös yhteistä ryhmätoimintaa asukkaille. Yksikössä on arkipäivisin työntekijä paikalla klo 8 - 20 ja lauantaisin seitsemän tunnin ajan. Asiakas saa suunnitelmallista, tiivistettyä jokaviikkoista tai lähes päivittäistä tukea. Tavoitteena on siirtyminen itsenäiseen asumiseen.

Palveluasumisen yksikössä asukkaat saavat päivittäistä henkilökohtaista henkilöstön apua, ohjausta, valvontaa ja tukea. Yksikössä on henkilöstöä päivittäin paikalla klo 7 - 20. Tuki perustuu henkilökohtaiseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Tavoitteena on siirtyminen tuettuun asumiseen.

Tehostetussa palveluasumisyksikössä asukkaat saavat ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Henkilöstöä on paikalla läpi vuorokauden (24 h). Tavoitteena on yksilöllinen kuntoutuminen kevyempään asumispalveluun tai asukkaan elämänlaadun ja toimintakyvyn säilyttäminen.

Maksut

  • Tuettu asuminen tukiasunnossa 105 euroa/kk
  • Palveluasuminen 255 euroa/kk
  • Tehostettu palveluasuminen 524 euroa/kk (sisältää ateriat)

Palveluihin hakeutuminen

Mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin hakeudutaan hoitavan tahon (esim. psykiatrian yksikön) tai oman sosiaaliaseman kautta.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen arvioiva taho tekee palvelupyynnön Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikköön, josta järjestetään asiakkaan tarvitsema asumispalvelu.

Sopiva asumispalvelu valitaan yksilöllisesti mielenterveysasiakkaan tarpeiden mukaan yhteistyössä asiakkaan, hoitavan tahon ja läheisverkoston kanssa.