Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikkö

Asiakasohjausyksikkö neuvoo sosiaaliasemien sosiaalityöntekijöitä ja muita yhteistyökumppaneita päihde- ja mielenterveysasiakkaiden päihdehoitoon ja asumispalveluihin hakeutumisessa.

Päihdehoidon palveluihin hakeudutaan joko ottamalla itse yhteyttä sosiaaliasemalle, omalle terveysasemalle, opiskelija- tai työterveyshuoltoon tai hakeutumalla Ulkoinen linkkiA-klinikalle tai Ulkoinen linkkiBreikkiin hoitoon. Päihdehuollon asumispalveluihin haetaan oman sosiaalityöntekijän kautta. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaan sosiaalityöntekijä järjestää asiakkaan tarvitseman palvelun yhteistyössä päihdepalvelujen asiakasohjauksen kanssa.

Mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus tekee palveluohjausta mielenterveysasiakkaan tarvitseman asumispalvelun järjestämiseksi. Palveluihin hakeudutaan hoitavan tahon tai oman sosiaaliaseman kautta. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen arvioiva taho tekee palvelupyynnön mielenterveyspalvelujen asiakasohjaukseen, josta järjestetään asiakkaan tarvitsema asumispalvelu.

Asiakasohjauksen yhteystiedot

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikkö
33100 Tampere

Päihdeohjaus

Päihdeohjauksen kautta järjestetään päihdeasiakkaiden tarvitsemat asumispalvelut sekä päihdehuollon avo- ja laitoskuntoutuspalvelut.
  • Yhteinen sähköpostiosoite: paihdeohjaus(at)tampere.fi
  • A - M, asiakkaan sukunimen mukaan: puhelin 040 801 6462
  • N - Ö, asiakkaan sukunimen mukaan: puhelin 041 730 4165

Mielenterveysohjaus

Mielenterveysohjauksen kautta järjestetään mielenterveysasiakkaiden tarvitsemat asumispalvelut.

  • Yhteinen sähköpostiosoite: mielenterveysohjaus(at)tampere.fi
  • Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen: puhelin 0400 789 425
  • Yli 30-vuotiaiden tuettu asuminen tukiasunnossa ja tuettu asuminen: puhelin 040 806 3746
  • Alle 30-vuotiaiden tuettu asuminen tukiasunnossa ja tuettu asuminen: puhelin 044 486 3343

Tukipalvelut

Asiakastietojen ylläpito
matkapuhelin 040 486 3898
sähköpostiosoite vapalaskut(at)tampere.fi

Asiakasmaksulaskutus
Yhteinen sähköposti: sote.asiakasmaksutoimisto(at)tampere.fi