Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Koukkuniemen vanhainkodin pitkäaikaiseen laitoshoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä joko Kotitorille tai oman palvelualueen asiakasohjaajaan.

Kotitori
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 5700, ma - pe klo 8 - 16.30

Asiakasohjaajien yhteystiedot löytyvät kootusti Asiakasohjausyksikön sivulta. Oman asiakasohjaajan yhteystiedot saa selville myös katuosoitteen perusteella käyttämällä kotihoidon hakua.

Ennen hoitoon hakeutumista arvioidaan asiakkaan kokonaistilanne ja hoidon tarve. Pitkäaikaisesta laitoshoidon tarpeesta on kyse silloin, kun vanhuksen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta tai kun hoito on jatkunut jo kolme kuukautta ja vanhusta on edelleen hoidettava laitoksessa.

Hoitomaksut

Pitkäaikaisasukas maksaa hoidostaan enintään 85 prosenttia tuloistaan. Tuloina otetaan huomioon nettotulot ja omaisuudesta saatavat tulot nettomääräisinä. Asukkaan omaan käyttöön jää vähintään 108 €/kk. Jos suurempituloinen avio- tai avopuoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Jos molemmat puolisot ovat laitoshoidossa, hoitomaksu määräytyy kummankin omien tulojen perusteella.