Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Siirretyt ajoneuvot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä 30.12.2019/1508 tuli voimaan 1.1.2020.

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain perusteella on ajoneuvoja siirretty Tampereen kaupungin Tarastenjärven varastoalueelle.

Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, jonka jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Tampereen kaupungille. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä. Tarkempia tietoja antaa Tampereen kaupungin Katutilavalvonta, Frenckellinaukio 2, puh. 0500 642 079.

2022 Helmikuu - Maaliskuu - Huhtikuu - Toukokuu