Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Suunnitelmat ja selvitykset

Osan 2 Pyynikintori-Lentävänniemi toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointi (2020)

Toteutussuunnitelma 2020

Toteutussuunnitelmassa kuvataan yleissuunnitelmaa tarkemmin, miten raitiotien toinen vaihe toteutetaan.

Vaikutusten arvioinnit 2020

Vaikutuksen arvioinnissa on mm. selvitetty sitä miten raitiotien rakentaminen osalla 2 vaikuttaisi ihmisiin ja ympäristöön.

Raitiotien katusuunnitelmat osa 2

Enqvistinkadun yleissuunnitelma (2020)

Tampereen raitiotien toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointi (2016)

Toteutussuunnitelma 2016

Toteutussuunnitelmassa kuvataan yleissuunnitelmaa tarkemmin, miten raitiotien ensimmäinen vaihe tehdään ja mitä se tarkennetun tiedon mukaan maksaa. Suunnitelma valmistui syyskuussa 2016.

Vaikutusten arvioinnit 2016

Vaikutuksen arvioinnissa on mm. päivitetty laskelmia hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta ja muista yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä selvitetty sitä miten raitiotien rakentaminen vaikuttaisi ihmisiin ja ympäristöön.

Tiivistelmä

Raitiotien katusuunnitelmat osa 1

Muut suunnitelmat ja selvitykset (2017)

Raitiotien taiteen yleissuunnitelma

Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelma tilasi tammikuussa 2017 taiteen yleissuunnitelman raitiotiehankkeelle. Tamperelainen Frei Zimmer Oy on tehnyt suunnitelmaa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, sekä vuoropuhelussa paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

Suunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupungin Julkisen taiteen ohjausryhmässä maanantaina 21.8.2017. Seuraavaksi on tarkoitus nimetä raitiotien taiteen ohjausryhmä sekä kilpailuttaa taidekoorinaattori alkuvuodesta 2018.

Ympäristö- ja runkomelumittauksia raitiotielinjan varrella

Mittausraportit ympäristö- ja runkomelusta raitiotielinjan varrella ovat valmistuneet. Keskusta-Hervanta – Keskusta-TAYS -linjojen varsilta mitattiin ympäristömelua yhteensä 22 mittauspisteestä, ja runkomelumittauksia tehtiin kahdessa kohteessa: Rautatienkatu 14 ja Hämeenkatu 30. Mittaukset toteutettiin kevään ja alkukesän 2017 aikana. Mittaukset toistetaan samoissa mittauspisteissä raitiotieliikenteen käynnistyttyä, jolloin tuloksia vertailemalla voidaan arvioida raitiotien aiheuttamaa muutosta melutasoon raitiotielinjan varrella.

Ympäristömelu on yleisnimitys elinympäristössä esiintyvälle, häiritseväksi koetulle melulle, kuten tieliikenteen aiheuttama melu. Mittauspisteet sijaitsivat lähellä suunniteltua raitiotielinjaa, julkisissa ulkotiloissa, nykyisen katuverkon tuntumassa.

Runkomelu on maankamaran kautta rakennukseen siirtyvää värähtelyä, joka muuttuu ihmisen aistimaksi ääneksi. Raideliikenteen aiheuttama runkomelu syntyy kiskon ja vaunun pyörien kosketuksen aiheuttamasta värähtelystä. Värähtely siirtyy maankamarasta läheisten rakennusten perustuksiin. Runkomeluun liittyvä värähtely on voimakkuudeltaan niin pientä, ettei sitä voi havaita rakennuksen tärinänä, eikä se aiheuta vaaraa rakenteille.

Työn on tilannut Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelma, ja mittauksista on vastannut Sito Oy sekä runkomelun osalta Helimäki Akustikot Oy. Työ on jatkoa keväällä 2016 laaditulle Tampereen raitiotien vaikutusten arvioinnille.

Yleissuunnitelma (2014)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman kokouksessaan 16.6.2014.

Yleissuunnitelman liite- ja taustaraportit

Kyselyjen raportit:

Yleissuunnitelman rinnalla laaditut oheisselvitykset

Alustava yleissuunnitelma (2011)

Alustava yleissuunnitelma laadittiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin tavoitteet ja reunaehdot. Tämä vaihe päättyi joulukuussa 2010. Toisessa vaiheessa tutkittiin alustavia linjauksia, niiden luomia mahdollisuuksia ja merkittäviä vaikutuksia. Tämä työvaihe päättyi maaliskuussa 2011. Kolmannessa vaiheessa alustavien vaihtoehtojen pohjalta muodostettiin neljä raitiotievaihtoehtoa. Tämä työvaihe päättyi syyskuussa 2011.