Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Maksut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisessa voidaan periä maksu. Vastaava säännös on myös vesilaissa, jätelaissa ja merenkulun ympäristönsuojelulaissa.

Taksan mukainen maksu peritään lisäksi valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden säännöllisestä valvonnasta sekä tarkastuksista, jotka ovat tarpeen kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi.

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi taksan 19.2.2019.