Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Osallistuminen

Osallistu ja vaikuta

Tampereen kansallista kaupunkipuistoa valmistellaan vuorovaikutuksessa asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Asukkaiden lisäksi osallisia ovat esimerkiksi kiinteistöjen omistajat ja kiinteistöissä toimivat yritykset sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan kansallinen kaupunkipuisto -hankkeella on vaikutusta.

Vuoden 2021 aikana käynnissä on kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen. Asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettävistä tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista kerättiin kesällä verkkokyselyn avulla. Kysely oli avoinna 7.6.–24.6.2021.

Lokakuussa 2021 järjestetään hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvä näyttely, jonka yhteydessä pääsee antamaan palautetta nähtävillä olevaan hoito- ja käyttösuunnitelmamateriaaliin. Nähtävillä oleva aineisto on tutustuttavissa näyttelyn lisäksi Tampereen palvelupisteessä ja verkkosivuilla.

Hankkeen aikana järjestettävistä tilaisuuksista ja suunnitelmien nähtävilläolosta tiedotetaan verkkosivujen lisäksi lehti-ilmoituksella. Osalliset voivat lisäksi ottaa yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin koko hankkeen ajan.

Osallistumisen aiemmat vaiheet

Hankkeen tarveselvityksen kokoamisvaiheessa järjestettiin 17.12.2014 asiantuntijatyöpaja, johon osallistui edustajia eri järjestöistä, kaupungin viranhaltijoista ja päättäjistä. Työpajassa pohdittiin muun muassa kansallisen kaupunkipuiston tuomista mahdollisuuksista ja haasteista alueen kehittämisessä. Työpajan lisäksi järjestettiin yleisötilaisuudet 1.6.2015 ja 14.4.2016, joissa esiteltiin valmistelun etenemistä ja Tampereen tarinan ja tarveselvityksen sisältöjä. Aineisto oli lisäksi kommentoitavana Valma-valmistelufoorumissa 22.6.–15.8.2015.

Hakemusvaiheessa järjestettiin yleinen verkkokysely 2.9.‒1.10.2019, jolloin rajausehdotus oli myös virallisesti nähtävillä. Mielipiteitä oli mahdollista toimittaa myös suoraan Tampereen kaupungin kirjaamoon. Verkkokyselyn avulla pyydettiin mielipiteitä kansallisen kaupunkipuiston karttarajaukseen sekä ideoita kehitettävistä alueista ja paikoista rajauksen sisällä. Kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotuksen nähtävilläolosta kuulutettiin Aamulehdessä ja Tamperelaisessa. Lisäksi kyselystä tiedotettiin kaupungin tiedotuskanavissa.

Maanomistajille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 20.8.2020. Maanomistajatilaisuudessa keskusteltiin muun muassa kansallisen kaupunkipuiston vaikutuksista yksityisten omistamiin alueisiin ja kohteisiin.

Tutustu materiaaleihin