Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vuoreksen (Rimmi) tonttien asiakirjat

Ryhmärakennuttajat

Vuoreksen Rimmin alueella on haettavana tontit Vuores-7643-3-9. Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta olevia tontteja. Kullakin tontilla on rakennusoikeutta 160+30 k-m2. Tontit on tarkoitettu ryhmärakennuttajien haettavaksi. Tonteille voi rakentaa seitsemän erillistaloa ja hakijaryhmään tulee kuulua hakuvaiheessa vähintään neljä jäsentä. Ryhmää tulee täydentää vuoden sisällä varauspäätöksestä seitsemän jäsenen kokoiseksi niin, että ryhmässä on edustaja jokaisen erillispientalon rakennuttaja/asukastaloudesta. Hakemukseen tulee sisällyttää kaikkien mainittujen jäsenten nimet ja henkilötunnukset. Ryhmän tulee nimetä keskuudestaan yhteyshenkilö, jonka kautta mahdollinen yhteydenpito tapahtuu. Ryhmän tulee rakentaa haettavina oleville tonteille asunnot ryhmän jäsenille.

Hakemuksen liitteenä tulee olla alustava projekti- ja rahoitussuunnitelma, mistä on käytävä hankkeen perustietojen lisäksi ilmi ainakin, millaista hanketta hakijaryhmä suunnittelee, miten hankkeen suunnittelu, rakentaminen ja rahoitus on tarkoitus järjestää sekä millä aikataululla hanke on tarkoitus saattaa loppuun. Lisäksi suunnitelmasta on hyvä ilmetä mahdolliset yhteistyötahot.

Mikäli hyväksyttäviä hakemuksia on useita, tonttikokonaisuus arvotaan hakijaryhmien kesken.

Tontit varataan varauspäätöksellä yhteisesti ryhmän jäsenille. Lopulliset vuokrasopimukset tehdään jokaisesta tontista erillisenä sopimuksena ryhmän esittämällä tavalla.

Mikäli ryhmän jäsen luopuu varauksesta, on ryhmän esitettävä puolen vuoden kuluessa hänen tilalleen uutta rakennuttajaryhmän jäsentä.

Ryhmähakijoiden on suositeltavaa tehdä varausajan kuluessa ryhmärakennuttamishankkeen rakennuttamisesta sopimus (konsulttisopimus) sellaisen rakennuttajakonsultin kanssa, jolla on riittävä osaaminen ja kokemus varatun tontin osalta rakentamishankkeen projektinjohtoon ja konsultointiin.