Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Haettavat rivi- ja kerrostalotontit

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen 1-2 kertaa vuodessa järjestettävässä tonttihaussa. Lisäksi tontteja on tarjolla jatkuvassa haussa.

Tietoja hakumenettelystä ja hakulomakkeet löytyy sivulta rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen .

Vuonna 2022 haettavaksi on tulossa tontteja ainakin Haukiluoman, Hervannan, Ikurin, Kissanmaan, Niemenrannan, Ojalan, Tesomajärven ja Vuoreksen kaupunginosista.


Tonttihaussa mukana olevat tontit

Talven 2021 haku on käynnissä 15.12.2021 - 4.2.2022. Tonttien saajat ratkaistaan maalis-huhtikuun aikana.

Tarkemmat tiedot tonteista löytyvät alla olevasta luettelosta. Luettelossa ilmoitettu vuokra on vielä vahvistamaton tämän hetkinen vuosivuokra.

Jatkuvassa haussa mukana olevat tontit

Tonttihauissa vapaaksi jääneistä tonteista osa on siirtynyt jatkuvaan hakuun. Tällä hetkellä jatkuvassa haussa voi hakea Vuoreksen (Isokuusi III) ja Kämmenniemen tontteja, joiden tarkemmat tiedot löytyvät alta. Huom! Jatkuvalle haulle on oma e-lomake sivulla Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Hakemuksia käsitellään kuukausittain, mutta toukokuussa ja kesäkuussa 2021 saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä heinäkuun alussa. Mikäli samaan tonttiin tulee useampia samanarvoisia ja hakukriteerit täyttäviä hakemuksia, arvotaan tontti samaa tonttia hakeneiden kesken.

Tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. Ryhmärakennuttajilla varausaika on maksimissaan kaksi vuotta. Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen/kauppakirjan tekemistä. Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään vuokraa, mikä vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta (vastaava taso myyntitonteilla). Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään tontinkäyttösuunnitelman esittämistä.

Vuores, Isokuusi III

Haettavana on kaksi tonttia vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon Vuoreksen Isokuusi III:n alueelta. Tontit varataan yhdessä yhteenliittymälle, missä on mukana rakentaja sekä päivittäistavarakauppatoimija. Tontit ovat heti rakennettavissa.

Kiinteistö-tunnus Osoite Kerros-luku Pinta-ala Rakennus-oikeusKaava-merkintä Tämän hetkinen vuosivuokra
837-327-7745-1Isokuusentanhua 2 II-V 3 945 4600+ lto2500 AKR 71 852
837-327-7745-2Vuoreksen puistokatu 44III/II 786 800 AKR 8 096

Kämmenniemi

Luettelon mukaisia vuokria käytetään luovutettaessa tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Valton tukemaan asuntotuotantoon luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen perusteella. Tontit ovat heti rakennettavissa.

Kiinteistö-tunnus Osoite Kerros-lukuPinta-ala Rakennus-oikeus Kaava-merkintä Tämän hetkinen vuosivuokra
837-90-
8170-1
Meurenkallion-katu 8 II6448 2257 AR 13 091 €
837-90-
8170-6
Meurenkallion-katu 18 II 3285 986 AP 5 719 €
837-90-
8171-1
Meurenkallion-katu 15 II5393 1618 AP 9 384 €
837-90-
8171-2
Meurenkallion-katu 19 II4716 1414 AP 8 201 €
837-90-
8172-1
Meurenkallion-katu 3 II 4770 1431 AP 8 300 €
837-90-
8172-2
Meurenkallion-katu 7 II 5568 1671 AP 9 692 €
837-90-
8172-3
Meurenkallion-katu 11 II 6013 1804 AP 10 463 €