Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rakennuslupapäätösten julkipanot

Ympäristö- ja rakennusjaoston rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Jaoston päätöksiä tehdään kahden viikon välein. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Viranhaltijapäätöksiä tehdään viikoittain. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Julkipanolistat ovat nähtävillä Tampereen palvelupisteen ilmoitustaululla sekä sähköisessä muodossa Ulkoinen linkkiLupapiste.fi-palvelun julkipanot-osiossa.