Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja -ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi se tekee lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Poikkeustilanteen asiakaspalvelu

22.4.2022

Rakennusvalvonta käyttää tällä hetkellä sähköisiä neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä puhelinneuvontaa henkilökontaktit minimoiden. Yleistä rakentamisen ohjausta ja neuvontaa saat kätevimmin Lupapiste-palvelun neuvontapyynnön kautta. Neuvontapyynnön voi myöhemmin muuttaa helposti lupahakemukseksi. Hankekohtaista neuvontaa voidaan jatkaa Lupapisteen lupahakemuksen keskusteluikkunassa.

Hankkeiden ennakkoneuvotteluista sovitaan Lupapisteessä ja neuvottelut järjestetään pääsääntöisesti etänä Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä. Hankkeita ohjataan ensisijaisesti Lupapisteen välityksellä.

Katselmuksissa hyödynnetään sähköisiä välineitä ja tarvittavat työmaakäynnit toteutetaan henkilökontaktit minimoiden. Hankekohtaiset lisätiedot ja ohjeet alueen tarkastajalta.

Rakennusvalvonta
sähköposti [email protected]
puhelin 040 670 8741

Rakennusvalvonnan toimiston puhelinpalveluaika: maanantai - keskiviikko klo 9.00 - 15.00.

Lupavalmistelijoiden ja tarkastusinsinöörien puhelinpalveluaika: maanantai - keskiviikko klo 11.30 - 13.00.


Lupa-assistentit ja lupavalmistelijat ovat tavattavissa toimistolla ilman ajanvarausta tiistaisin klo 13.00 - 15.00. Tarkastusinsinöörit ovat tavattavissa vain erillisellä ajanvarauksella.

Huom: viikoilla nro 28–29 (11.-24.7.2022) rakennusvalvonta asiakaspalveluineen on suljettuna.

Tampereen palvelupiste palvelee arkiston asiakkaita osoitteessa Frenckellinaukio 2 B arkisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.30. Ohjeita arkistossa asiointiin löytyy sivulta arkistopalvelut.

Rakennusvalvonnan uudet maksut voimaan 1.1.2022

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen maksuja koskevan uuden taksan 23.11.2021. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2022.

Vuoden alusta pientalon lupamaksut alenevat keskimäärin 17 %. Lisäksi pientalojen lupamaksujen 25 %:n sesonkialennuksen kestoa jatketaan kuukaudella tammikuun loppuun, eli alennuksen saa 1.10.–31.1. välisenä aikana. Myös vapaa-ajan asuinrakennusten, talousrakennusten ja vähäisten rakennusten neliöperusteiset maksut alenevat hieman.

Suurten rakennushankkeiden lupamaksuja korotetaan ja maksut nousevat keskimäärin 14 %. Lisäksi mm. rakennetun ympäristön valvonnan maksut nousevat.

Rakennusvalvonta luopuu arkisto- ja asiakirjapalvelujen taksasta, ja tavanomaiset tietopalvelupyynnöt muuttuvat asiakkaille maksuttomiksi. Merkittävä osa asiakirjoista on jo digitaalisessa muodossa. Poikkeuksellisen suuritöisistä tietopalvelupyynnöistä veloitetaan kuitenkin 76 euroa/h).

31.12.2021 saakka voimassa oleva taksa ja 1.1.2022 voimaan astuvaan uusi taksa löytyvät sivulta maksut.

Sähköinen asiointi

Kaikki lupahakemukseen, rakentamisen aikaiseen valvontaan ja työnjohtajiin liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Ulkoinen linkkiLupapiste.fi-palvelun kautta.

Kaikki rakennusluvat tulee kuitenkin esitellä lupakäsittelijälle ennen lupahakemuksen jättämistä. Neuvottelusta tulee kirjata muistio.

Lupapisteen käyttö laajenee: yleistä rakentamisen neuvontaa ja ohjausta jatkossa Lupapisteen kautta

Rakentamiseen liittyvää yleistä ohjausta ja neuvontaa saat jatkossa kätevimmin Ulkoinen linkkiLupapiste-palvelun neuvontapyynnön kautta. Lupapisteen neuvontapyynnön kautta kysymyksesi ohjataan suoraan oikealle henkilölle ja kysymys vastauksineen tallentuu kaikkien hankkeen osapuolten nähtäville. Lupapisteen käyttöohjeet ja asiakastuen yhteystiedot löytyvät sivulta Ulkoinen linkkiLupapisteen käyttöohjeet.

Lupapisteen neuvontapyynnön voi myöhemmin muuttaa helposti lupahakemukseksi. Neuvontapyynnön lisäksi Lupapisteessä on käytössä luonnostilassa olevien hakemusten keskusteluikkunasta löytyvä Kysy viranomaiselta -toiminto.

Lupapisteen neuvontapyyntöä on suositeltavaa käyttää rakentamisen ohjausta ja neuvontaa koskevissa yleisissä kysymyksissä, sillä sähköpostitse toimitetut kysymykset saattavat jäädä huomioimatta, mikäli tavoiteltava henkilö on esim. lomalla. Väärään sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit taas saattavat kiertää pitkänkin ketjun ennen kuin päätyvät lopulta oikealle taholle.

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanotiedot netissä 8.4.2020 alkaen

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanotiedot löytyvät 8.4.2020 alkaen sähköisesti Lupapiste-palvelun osiossa Ulkoinen linkkirakennusvalvonnan julkipanot. Julkipanolistat ovat edelleen nähtävillä myös Tampereen palvelupisteessä.

Rakentamisen lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettu viimeksi vuoden 2017 lopulla ja rakentamista koskevat uudet asetukset tulivat voimaan 1.1.2018.

Rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt

Tietoa Topten-käytännöistä ja voimassaoleva korttiluettelo:

Huomioitavaa: sivustolta löytyvä PKS-korttiluettelo on voimassa vain pääkaupunkiseudulla.

Tapsa-myyntipalvelu

Sähköinen rakennuslupa-asiakirjojen myyntipalvelu Tapsa on avattu. Tapsa sisältää Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkiston digitaalista aineistoa. Aineisto koostuu pääpiirustuksista eli arkkitehtipiirustuksista, selvityksistä sekä päätös- ja loppukatselmusasiakirjoista. Tapsan etusivun tiedotteista löytyy viimeisin aineiston kattavuustieto. Palvelu on osoitteessa Ulkoinen linkkitapsa.tampere.fi .