Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja -ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi se tekee lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Valtioneuvoston etätyömääräyksen toteuttaminen rakennusvalvonnassa

Rakennusvalvonta käyttää sähköisiä neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä puhelinneuvontaa poikkeustilan aikana henkilökontaktit minimoiden.

Hankkeiden ennakkoneuvottelut järjestetään etänä Teams-neuvotteluina tai muulla sovitulla tavalla. Hankkeita ohjataan Lupapisteen, puhelinneuvottelujen ja sähköpostin välityksellä.

Katselmuksissa hyödynnetään sähköisiä välineitä ja tarvittavat työmaakäynnit toteutetaan henkilökontaktit minimoiden. Hankekohtaiset lisätiedot ja ohjeet alueen tarkastajalta.

Rakennusvalvonnan arkiston fyysinen asiakaspalvelu on suljettu. Tapsa-myyntipalvelu on käytössä normaalisti ja sähköistä aineistoa toimitetaan asiakkaalle sovitusti. Paperiaineistoa viedään asiakkaan katsottavaksi Frenckellin palvelupisteelle, jossa asiakirjoja voi kopioida A3- ja A4-kokoon tai ottaa niistä kuvia. Paperiaineistoa, kuten rakenne- ja LVI -suunnitelmia, ei lähetetä poikkeustilan aikana kopiolaitokseen kopioitavaksi.

Aineistoa voidaan kopioida arkistossa sovitusti toimitettavaksi, mikäli tarve pystytään tarkasti rajaamaan.

Lupapiste.fi -palvelussa käytössänne lupa- ja tarkastusasioissa ovat

  • Neuvontapyyntö-palvelu
  • luonnostilassa olevien hakemusten Kysy viranomaiselta -toiminto
  • lupahakemusten keskustelupalsta.

Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan asiakaspalvelu on suljettuna 6.7. - 17.7.2020 välisenä aikana. Katselmuksia toimitetaan em. aikana. Lupapisteessä rajoitettua palvelua 27.6. - 31.7.2020.

Rakennusvalvonta
sähköposti [email protected]
puhelin 040 670 8741
avoinna toimisto ma - ke 9.00 - 15.00; suljettu 6.7. - 17.7.2020

Lupavalmistelijat ja tarkastusinsinöörit ovat tavattavissa ma - ke klo 11.30 - 13.00, muina aikoina vain erikseen sovitusti. Lupavalmistelijat eivät ole tavattavissa ajalla 6.7. - 17.7.2020.


Kahvila- ja anniskeluterassit kesäkaudella 2020

Tampereen kaupungin elävöittämishankkeeseen liittyville terasseille, myyntikojuille ja telttarakennelmille haetaan maankäyttölupaa e-lomakkeella, joka löytyy sivulta Maanomistajan luvat kaupunkitilan käyttöön.

Kaupunkikuva-arkkitehti hyväksyy suunnitelmat tai ohjaa hyväksyttävään lopputulokseen hakuprosessin yhteydessä.

Rakennusvalvonnan toimenpidelupaa eivät vaadi kevyet terassit, jotka ovat kalustein ja esim. köysikaitein rajattuja alueita. Tarvittaessa maaston korkeuseroja saa tasata puurakentein. Terassitason korkeus ei saa ylittää 40 cm. Rakenteita ei saa kiinnittää katuun tai rakennuksiin. Terassien on täytettävä esteettömyysmääräykset. Kalusteiden hyväksyntää ei kesällä 2020 vaadita, mutta halutessanne pitää kalusteet terassilla myös jatkossa, on suunnitelmat hyväksytettävä.

Terassikalusteiden ja -varusteiden valinnassa olisi hyvä noudattaa Hämeenkadun terassiohjetta keskusta-alueella länsi-itäsuunnassa: Hämeenpuisto - Kalevan puistokatu ja pohjoiseteläsuunnassa: Paasikiven-Kekkosentie - Tampereen valtatie.

Rakennusvalvonnan toimenpideluvan vaativat ympärivuotiset ja rakenteiltaan pysyvät terassit poikkeuksellisesta ajasta huolimatta.

Sähköinen asiointi

Kaikki lupahakemukseen, rakentamisen aikaiseen valvontaan ja työnjohtajiin liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Ulkoinen linkkiLupapiste.fi-palvelun kautta.

Kaikki rakennusluvat tulee kuitenkin esitellä lupakäsittelijälle ennen lupahakemuksen jättämistä. Neuvottelusta kirjataan vakiomuotoinen muistio.

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanotiedot netissä 8.4.2020 alkaen

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanotiedot julkaistaan 8.4.2020 alkaen sähköisesti Lupapiste-palvelun osiossa Ulkoinen linkkirakennusvalvonnan julkipanot. Julkipanolistat ovat edelleen nähtävillä myös Palvelupiste Frenckellissä.

Lupakäsittelyaika 2020

Pormestariohjelman mukainen tavoite rakennuslupien käsittelyajoille 2020 on keskimäärin 1 kk.

Rakennusvalvontaan on tullut paljon puutteellisena jätettyjä ja ennakkoon läpikäymättömiä lupahakemuksia, joita ei ole voitu laittaa heti lausunnoille eikä käsitellä päätöksiin. Tämä on osaltaan hidastanut kaikkien lupien käsittelyä.

Vuoden 2020 alusta palvelumme ja lupakäsittelyn parantamiseksi ja nopeuttamiseksi tehostamme osaltamme toimintaa mm. niin, että puutteellisena jätetyt rakennuslupahakemukset palautetaan takaisin luonnostilaan.

Rakennusvalvonnan uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2019

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi rakennusvalvonta- ja kaupunkimittausmaksuja koskevan uuden taksan 6.11.2018. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2019.

Rakentamisen lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettu vuoden 2017 lopulla ja rakentamista koskevat uudet asetukset tulivat voimaan 1.1.2018.

Tapsa-myyntipalvelu

Sähköinen rakennuslupa-asiakirjojen myyntipalvelu Tapsa on avattu. Tapsa sisältää Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkiston digitaalista aineistoa. Aineisto koostuu pääpiirustuksista eli arkkitehtipiirustuksista, selvityksistä sekä päätös- ja loppukatselmusasiakirjoista. Tapsan etusivun tiedotteista löytyy viimeisin aineiston kattavuustieto. Palvelu on osoitteessa Ulkoinen linkkitapsa.tampere.fi .

Suurten rakennusten turvallisuusarvio

Suurten rakennusten omistajat velvoitetaan teettämään keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuusarvio joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä. Lisätietoa aiheesta löytyy sivulta rakennusten turvallisuus ja kunnossapito .