Siirry sisältöön

Uuden strategian valmistelu

Tervetuloa mukaan tekemään tulevaisuuden Tamperetta!

Tampereen kaupunki on käynnistänyt kaupungin tulevaisuutta koskevan keskustelun, joka kiteytyy uuden kaupunkistrategian laadintaan. Kaupunki saa keväällä uuden valtuuston, joka päättää syksyllä 2021 uudesta strategiasta. Vuoden 2021 aikana tullaan luomaan yhteinen näkemys siitä, millainen on tulevaisuuden Tampere ja millaisiin asioihin panostamalla tämä tulevaisuus voidaan saavuttaa.

Mistä strategiavalmistelussa on kyse?

Strategia on valtuuston tahdonilmaus ja pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka mukaisesti kaupunkia johdetaan ja kehitetään. Strategiavalmistelulla pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin sekä luomaan yhteistä tulkintaa Tampereen tulevaisuudesta. Se on kaupunkiyhteisön yhteinen tapa keskustella ja vaihtaa ajatuksia tärkeistä asioista nyt ja tulevaisuudessa.

Miten pääsen mukaan vaikuttamaan?

Uusi strategia tehdään yhdessä, ja osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja on monia. Kaupunkilaisten, kaupungin henkilöstön, sidosryhmien sekä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden näkemyksiä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista kerätään ensimmäisen kerran maaliskuussa avautuvalla kyselyllä. Lisätietoja sekä linkki kyselyyn päivitetään tälle sivulle kyselyn avautuessa.

Miten strategiavalmistelu etenee keväällä 2021?

Uuden strategian valmistelu käynnistyy kaupungin nykyisen Tampere - Sinulle paras -strategian arvioinnilla. Arvioinnin tarkoituksena on luoda ymmärrystä kaupungin toiminnan nykytilasta sekä Tampereen onnistumisista ja haasteista kuluvan valtuustokauden 2017 - 2021 aikana.

Strategian arvioinnin jälkeen pohditaan Tamperetta koskettavia tulevaisuuden ilmiöitä. Ilmiöt ovat eräänlaisia toimintaympäristöllisiä tai -tavallisia muutoksia, jotka kaupungin tulee menestyäkseen toiminnassaan huomioida. Ilmiöiden tunnistamisessa hyödynnetään tulevaisuusanalyysejä, joiden pohjalta määritetään Tampereen visio - toisin sanoen tavoitetila siitä, millainen kaupunki Tampere haluaa jatkossa olla.

Tavoitetilan muodostamisen jälkeen määritellään strategian painopisteet eli sellaiset toimintakokonaisuudet, joissa Tampereen tulee erityisesti onnistua tulevaisuuden visionsa toteuttamiseksi. Yhdessä visio ja painopisteet ohjaavat kaupungin pitkän aikavälin johtamista ja kehittämistä.

Valtuuston strategiaseminaari 10.3.2021

Osana uuteen strategiakauteen valmistautumista toteutettiin 10.3.2021 kaupungin nykyisen strategian ja strategiakauden tavoitteiden toteutumista arvioiva webinaari.

Webinaarissa käytiin keskustelua kuluneen strategiakauden onnistumisista ja poikkeamista sekä luotiin yhteistä kaupunkitasoista tulkintaa uuden strategiakauden ja strategian valmistelua suuntaavista keskeisistä viesteistä.

Tilaisuuden esitysmateriaalit