Siirry sisältöön

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on tapa arvioida valmisteltavan päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista ennakolta.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin avulla

  • tarkastellaan eri päätösvaihtoehtojen arvioituja vaikutuksia
  • tarkastellaan päätöksen vaikutuksia jonkun kohderyhmän näkökulmasta
  • tarkastellaan, toteuttaako päätösvaihtoehto kunnan strategiaa ja toimintaa ohjaavia suunnitelmia
  • punnitaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Ennakkoarviointia toteutetaan useilla eri nimillä, joista laajin arviointikokonaisuus on vaikutusten ennakkoarviointi (EVA).

Muita mahdollisia vaikutusten ennakkoarviointeja, joissa vaikutuksia tarkastellaan jostain näkökulmasta, ovat esimerkiksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA), lapsivaikutusten arviointi (LAVA), sukupuolivaikutusten arviointi (SUVA) tai sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA).

Lue lisää vaikutusten ennakkoarvioinnista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:

Lisätietoja vaikutusten ennakkoarvioinnista:

Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
sähköposti [email protected]

Hyvinvointikoordinaattori
Jaana Ylänen
puhelin 040 1373 241
sähköposti [email protected]