Siirry sisältöön

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden, Ylöjärven ja Kangasalan kaupunkien sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus ei koske muiden kuntien kuin
Tampereen valitsemia jäseniä eikä varajäseniä. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Nokian, Oriveden, Tampereen, Ylöjärven ja Kangasalan kaupungit sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Tällä alueella
joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena. Tässä tarkoituksessa joukkoliikennelautakunta:

 1. valmistelee ja tekee muille kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta
 2. määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien päätösten pohjalta
 3. päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta
 4. päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta
 5. myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien hakemuksesta
 6. päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä
 7. antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä
 8. hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät
 9. määrää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain mukaisten oikaisuvaatimusten
  käsittelijänä toimivan toimielimen tai viranhaltijan.

Lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Ulkoinen linkkiTampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat

Kokoukset kevätkaudella 2022

26.1., 16.2., 16.3., 13.4., 18.5., 15.6.


Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoonpano 1.8.2021-31.5.2023


Aleksi Jäntti

Puheenjohtaja
Jäntti Aleksi (Kokoomus)
apulaispormestari
Yhteystiedot:
puh. 040 727 3234
aleksi.jantti[at]tampere.fi

Varajäsen
Tukia Roope (Kokoomus)
Projektikoordinaattori
10Monkeys
Yhteystiedot:
roope.tukia[at]tampere.fi


Jäsen, varapuheenjohtaja
Rokosa Inna (SDP)
Opiskelija
Yhteystiedot:
inna.rokosa[at]gmail.com

Varajäsen
Lehtelä Heli (SDP)
Käsityönopettaja
Yhteystiedot:
puh. 050 364 2107
heli.lehtela[at]tampere.fi


Matti Joki

Jäsen
Joki Matti (Kokoomus)
Eläkeläinen
Yhteystiedot:
puh. 040 583 4644
matti.joki[at]tampere.fi

Antti Ivanoff

Varajäsen
Ivanoff Antti (Kokoomus)
Diplomi-insinööri
Yhteystiedot:
puh. 050 568 5021
laheta[at]anttiivanoff.com


Elina Sirén

Jäsen
Sirén Elina (Kokoomus)
Yhteystiedot:
elina.siren[at]tampere.fi

Pia Nordström

Varajäsen
Nordström Pia (Kokoomus)
LT, MBA / kirurgian ylilääkäri
TAYS
Yhteystiedot:
pia.nordstrom[at]tampere.fi


Jäsen
Kallio Kalle (SDP)
Museonjohtaja
Työväenmuseo Werstas
Yhteystiedot:
puh. 040 716 7520
kalle.kallio[at]tampere.fi

Varajäsen
Lapila Timo (SDP)
Logistikko
Tuomi Logistiikka Oy
Yhteystiedot:
puh. 040 806 3153


Arto Grönroos.

Jäsen
Grönroos Arto (Perussuomalaiset)
liikenneopettaja, liikennetoimittaja
yrittäjä
Yhteystiedot:
puh. 040 062 2991
arto.gronroos[at]tampere.fi

Varajäsen
Lehtola Tomi (Perussuomalaiset)
Ohjelmistosuunnittelija
Yhteystiedot:
tomi.lehtola[at]tampere.fi


Jäsen
Sankala Alisa (Vihreät)
Opiskelija
Yhteystiedot:
alisa.sankala[at]tampere.fi

Tiina Mikkonen.

Varajäsen
Mikkonen Tiina (Vihreät)
UX Designer
Futurice
Yhteystiedot:
puh. 045 131 4266
tiina.mikkonen[at]tampere.fi


Jäsen
Tomminen Antti (Vihreät) (Nokia)

Varajäsen
Lehtinen Laura (Vihreät) (Nokia)
Koordinaattori


Jäsen
Alamäki Jukka (Kokoomus) (Pirkkala)
Kapt evp. / Yrittäjä
Qazzi
Yhteystiedot:
puh. 045 113 4771

Varajäsen
Virkkunen Katri (Kokoomus) (Pirkkala)


Jäsen
Rajala Miia (Keskusta) (Vesilahti)
Yrittäjä/terveydenhoitaja
Hoiva- ja kuljetuspalvelu Hilla
Yhteystiedot:
puh. 044 218 6367
miia.rajala2[at]tampere.fi

Varajäsen
Simula Aino-Riikka (Keskusta) (Vesilahti)
Opiskelija, yrittäjä
FS ROAS Paja Oy
Yhteystiedot:
puh. 050 345 9843
aino-riikka.simula[at]tampere.fi


Jäsen
Tuokko Irina (SDP) (Kangasala)

Varajäsen
Kouhia Raimo (SDP) (Kangasala)
Kirvesmies
Eläkkeellä
Yhteystiedot:
puh. 050 380 3322
raimo.kouhia[at]kangasala.fi


Jäsen
Kalliomäki Johanna (Kokoomus) (Lempäälä)
DI, AmO, työnohjaaja
Yhteystiedot:
puh. 050 301 4529
lh.johanna.kalliomaki[at]lempaala.fi

Varajäsen
Huhtala Pasi (Kokoomus) (Lempäälä)


Jäsen
Mäki-Ventelä Markku (Perussuomalaiset) (Ylöjärvi)
Ylikonstaapeli
Tampereen pääpoliisiasema

Varajäsen
Ruuska Hannu (Perussuomalaiset) (Ylöjärvi)
Yrittäjä
Ideasorvi oy
Yhteystiedot:
puh. 050 366 4103
hannu.ruuska[at]ylojarvi.fi


Jäsen
Hjerppe Ilkka (SDP) (Orivesi)
Rovasti, diakoniajohtaja, eläkeläinen
Yhteystiedot:
puh. 045 669 0013
ilkka.hjerppe[at]tampere.fi

Varajäsen
Jakara Heidi (SDP) (Orivesi)


Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan muut yhteystiedot

Esittelijä:
joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puhelin 050 326 7007

Sihteeri:
hallintosihteeri Noora Jalonen, puhelin 040 142 4654

Tiedotusvastaava:
viestintäsuunnittelija Pekka Ohtokangas, puhelin 050 376 9197