Siirry sisältöön

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven
kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus ei koske muiden kuntien kuin
Tampereen valitsemia jäseniä eikä varajäseniä. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Tällä alueella
joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena. Tässä tarkoituksessa joukkoliikennelautakunta:

  1. valmistelee ja tekee muille kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta,
  2. määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien päätösten pohjalta,
  3. päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta,
  4. päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta,
  5. myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien hakemuksesta,
  6. päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä
  7. antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä
  8. hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät.

Lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Ulkoinen linkkiTampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat

Kokoukset vuonna 2021

27.1.; 24.2.; 24.3.; 28.4.; 26.5.; 23.6.; 11.8.; 2.9.; 15.9.; 13.10.; 10.11; 9.12.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoonpano 1.8.2021-31.5.2023


Aleksi Jäntti

Puheenjohtaja
Jäntti Aleksi (Kokoomus)
apulaispormestari
Yhteystiedot:
puh. 040 727 3234
aleksi.jantti[at]tampere.fi

Varajäsen
Tukia Roope (Kookomus)
Projektikoordinaattori
10Monkeys
Yhteystiedot:
roope.tukia[at]tampere.fi


Jäsen
Rokosa Inna (SDP)
Opiskelija
Yhteystiedot:
inna.rokosa[at]gmail.com

Varajäsen
Lehtelä Heli (SDP)
Käsityönopettaja
Yhteystiedot:
puh. 050 364 2107
heli.lehtela[at]tampere.fi


Matti Joki

Jäsen
Joki Matti (Kokoomus)
Eläkeläinen
Yhteystiedot:
puh. 040 583 4644
matti.joki[at]tampere.fi

Antti Ivanoff

Varajäsen
Ivanoff Antti (Kokoomus)
Diplomi-insinööri
Yhteystiedot:
puh. 050 568 5021
laheta[at]anttiivanoff.com


Elina Sirén

Jäsen
Sirén Elina (Kokoomus)
Yhteystiedot:
elina.siren[at]tampere.fi

Pia Nordström

Varajäsen Nordström Pia (Kokoomus)
LT, MBA / kirurgian ylilääkäri
TAYS
Yhteystiedot:
pia.nordstrom[at]tampere.fi


Jäsen Kallio Kalle (SDP)
Museonjohtaja
Työväenmuseo Werstas
Yhteystiedot:
puh. 040 716 7520
kalle.kallio[at]tampere.fi

Varajäsen
Lapila Timo (SDP)
Logistikko
Tuomi Logistiikka Oy
Yhteystiedot:
puh. 040 806 3153


Arto Grönroos.

Jäsen
Grönroos Arto (Perussuomalaiset)
liikenneopettaja, liikennetoimittaja
yrittäjä
Yhteystiedot:
puh. 040 062 2991
arto.gronroos[at]tampere.fi

Varajäsen
Lehtola Tomi (PS)
Ohjelmistosuunnittelija
Yhteystiedot:
tomi.lehtola[at]tampere.fi


Jäsen
Sankala Alisa (Vihreät)
Opiskelija
Yhteystiedot:
alisa.sankala[at]tampere.fi

Tiina Mikkonen.

Varajäsen
Mikkonen Tiina (Vihreät)
Käytettävyyssuunnittelija
Joinex Oy
Yhteystiedot:
puh. 045 131 4266
tiina.mikkonen[at]tampere.fi


Jäsen
Tomminen Antti (Vihreät) (Nokia)

Varajäsen
Laura Lehtinen (Vihreät) (Nokia)
Koordinaattori


Jäsen
Jukka Alamäki (Kokoomus) (Pirkkala)
Kapt evp. / Yrittäjä
Qazzi
Yhteystiedot:
puh. 045 113 4771

Varajäsen
Katri Virkkunen (Pirkkala)


Jäsen
Miia Rajala (Keskusta) (Vesilahti)
Yrittäjä/terveydenhoitaja
Hoiva- ja kuljetuspalvelu Hilla
Yhteystiedot:
puh. 044 218 6367
miia.rajala2[at]tampere.fi

Varajäsen
Aino-Riikka Simula (Keskusta) (Vesilahti)
Opiskelija, yrittäjä
FS ROAS Paja Oy
Yhteystiedot:
puh. 050 345 9843
aino-riikka.simula[at]tampere.fi


Jäsen
Irina Toukko (Kangasala)

Varajäsen Raimo Kouhia (SDP) (Kangasala)
Kirvesmies
Eläkkeellä
Yhteystiedot:
puh. 050 380 3322
raimo.kouhia[at]kangasala.fi


Jäsen
Johanna Kalliomäki (Kokoomus) (Lempäälä)
DI, AmO, työnohjaaja
Yhteystiedot:
puh. 050 301 4529
lh.johanna.kalliomaki[at]lempaala.fi

Varajäsen
Pasi Huhtala (Lempäälä)


Jäsen
Markku Mäki-Ventelä (Perussuomalaiset) (Ylöjärvi)
Ylikonstaapeli
Tampereen pääpoliisiasema

Varajäsen
Hannu Ruuska (PS) (Ylöjärvi)
Yrittäjä
Ideasorvi oy
Yhteystiedot:
puh. 050 366 4103
hannu.ruuska[at]ylojarvi.fi


Jäsen
Ilkka Hjerppe (SDP) (Orivesi)
Rovasti, diakoniajohtaja, eläkeläinen
Yhteystiedot:
puh. 045 669 0013
ilkka.hjerppe[at]tampere.fi

Varajäsen
Heidi Jakara (Orivesi)


Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan muut yhteystiedot

Kaupunginhallituksen edustaja:
Inna Rokosa (SDP)

Esittelijä:
joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puhelin 050 326 7007

Sihteeri:
hallintosihteeri Jonna Koivumäki puhelin 040 124 1626

Tiedotusvastaava:
viestintäsuunnittelija Hanne Tamminen, puhelin 050 376 9197