Siirry sisältöön

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven
kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus ei koske muiden kuntien kuin
Tampereen valitsemia jäseniä eikä varajäseniä. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Tällä alueella
joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena. Tässä tarkoituksessa joukkoliikennelautakunta:

  1. valmistelee ja tekee muille kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta,
  2. määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien päätösten pohjalta,
  3. päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta,
  4. päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta,
  5. myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien hakemuksesta,
  6. päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä
  7. antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä
  8. hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät.

Lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Ulkoinen linkkiTampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat

Kokoukset vuonna 2021

27.1.; 24.2.; 24.3.; 28.4.; 26.5.; 23.6.; 11.8.; 2.9.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoonpano 1.6.2019-31.5.2021


Aleksi Jäntti

Puheenjohtaja
Jäntti Aleksi (Kokoomus)
apulaispormestari
Yhteystiedot:
aleksi.jantti[at]tampere.fi
puh. 040 727 3234

Varajäsen
Rantanen Ilpo (Kokoomus)
Filosofian maisteri, lehtori


Varapuheenjohtaja
Siik Kirsikka (Vihreät)
Arkkitehti
Yhteystiedot:
kirsikka.siik[at]gmail.com
puh. 050 324 5527

Atte Tahvola

Varajäsen
Tahvola Atte (Vihreät)
sairaanhoitaja, pääluottamusmies
Yhteystiedot:
atte.tahvola[at]gmail.com
puh. 040 718 6550


Arto Grönroos

Jäsen
Grönroos Arto (PS)
Yhteystiedot:
gvoima[at]gmail.com

Lasse Oksanen

Varajäsen
Oksanen Lasse (TaPu)
yrittäjä, kauppias, eläkkeellä
Yhteystiedot:
lasse.oksanen[at]gmail.com
puh. 040 023 3129


Jäsen
Martti Marja-Riitta (Vasemmistoliitto)

Varajäsen
Halttunen-Riikonen Elina (Vasemmistoliitto)
Filosofian maisteri
Yhteystiedot:
elina.halttunenriikonen[at]gmail.com


Jäsen, Ylöjärvi
Haukka Terhi (Vasemmistoliitto)
lähihoitaja
Yhteystiedot:
yrttimyrtti[at]gmail.com
puh. 050 372 9006

Varajäsen, Ylöjärvi
Leppänen Aki (Vasemmistoliitto)
Yhteystiedot:
lähihoitaja
aki.leppanen[at]ylojarvi.fi
puh. 045 135 0774


Jäsen, Orivesi
Hjerppe Ilkka (SDP)
rovasti
Yhteystiedot:
ilkka.hjerppe[at]kolumbus.fi
puh. 045 669 013

Varajäsen, Orivesi
Jakara Heidi (SDP)
asiantuntija, rekrytointipalvelut, hallintotieteiden maisteri
Yhteystiedot:
heidi.jakara[at]gmail.com
puh. 040 095 1900


Jäsen, Pirkkala
Hovilainen Jarkko (Vihreät)
apulaisrehtori
Yhteystiedot:
jarkko.hovilainen[at]gmail.com

Varajäsen, Pirkkala
Jelys Jutta (Vihreät)
radiotoimittaja, musiikin maisteri, teatteritaiteen maisteri
Yhteystiedot:
puh. 050 597 9395


Jäsen
Järvenpää Elina (Kokoomus)
yhteiskuntatieteiden ylioppilas
Yhteystiedot:
puh. 040 484 6474

Varajäsen
Wallén Ulrika (RKP)
Filosofian maisteri


Jäsen
Julin Sofia (SDP)

Eija Kamppuri

Varajäsen
Kamppuri Eija (SDP)


Jäsen
Rainio Matti (SDP)
Diplomi-insinööri
Yhteystiedot:
mrainio47[at]gmail.com

Marko Nyby

Varajäsen (SDP)
Nyby Marko


Jäsen, Vesilahti
Rajala Miia (Keskusta)
terveydenhoitaja

Varajäsen, Vesilahti
Arvela Ari (Keskusta)


Jäsen, Nokia
Alakoski Kimmo (Kokoomus)

Varajäsen, Nokia
Lehmussaari Nea (Kokoomus)
Yhteystiedot:
nea.lehmussaari[at]nokiankaupunki.fi


Jäsen, Lempäälä
Selin Niina (SDP)
kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja

Varajäsen, Lempäälä
Virtanen Kari (SDP)
Yhteystiedot:
kari.virtanen[at]lempaala.fi
puh. 040 525 9031


Saana Vahvelainen

Jäsen, Kangasala
Vahvelainen Saana (Kokoomus)
yhteiskuntatieteiden kandidaatti, opiskelija
Yhteystiedot:
saana.vahvelainen[at]kangasala.fi
puh. 040 069 2254

Varajäsen, Kangasala
Jorma Urkko


Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan muut yhteystiedot

Kaupunginhallituksen edustaja:
Inna Rokosa (SDP)

Esittelijä:
joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puhelin 050 326 7007

Sihteeri:
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puhelin 040 806 3149

Tiedotusvastaava:
viestintäsuunnittelija Hanne Tamminen, puhelin 050 376 9197