Siirry sisältöön

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven
kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus ei koske muiden kuntien kuin
Tampereen valitsemia jäseniä eikä varajäseniä. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Tällä alueella
joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena.
Tässä tarkoituksessa joukkoliikennelautakunta
1) valmistelee ja tekee muille kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta,
2) määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien päätösten pohjalta,
3) päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta,
4) päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta,
5) myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien hakemuksesta,
6) päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä
7) antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä
8) hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät.

Lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Kokoukset kevät 2020

29.1., 19.2., 29.4., 27.5., 17.6.

Kokoukset syksy 2020

5.8., 26.8., 16.9., 28.10., 25.11., 16.12.


Kokoonpano 1.6.2019-31.5.2021

Aleksi Jäntti

Puheenjohtaja
Jäntti Aleksi (Kokoomus)
apulaispormestari
aleksi.jantti[at]tampere.fi
0407273234

Varajäsen
Rantanen Ilpo (Kokoomus)
FM, lehtori


Jäsen, varapuheenjohtaja
Siik Kirsikka (Vihreät)
arkkitehti
kirsikka.siik[at]gmail.com
0503245527

Atte Tahvola

Varajäsen
Tahvola Atte (Vihreät)
sairaanhoitaja, pääluottamusmies
atte.tahvola[at]gmail.com
0407186550


Arto Grönroos

Jäsen
Grönroos Arto (TaPu)
gvoima[at]gmail.com

Lasse Oksanen

Varajäsen
Oksanen Lasse (TaPu)
yrittäjä, kauppias, eläkkeellä
lasse.oksanen[at]gmail.com
0400233129


Jäsen
Martti Marja-Riitta (Vasemmistoliitto)

Varajäsen
Halttunen-Riikonen Elina (Vasemmistoliitto)
FM
elina.halttunenriikonen(at)gmail.com


Jäsen/Ylöjärvi
Haukka Terhi (Vasemmistoliitto)
lähihoitaja
yrttimyrtti[at]gmail.com
0503729006

Varajäsen/Ylöjärvi
Leppänen Aki (Vasemmistoliitto)
lähihoitaja
aki.leppanen[at]ylojarvi.fi
0451350774


Jäsen/Orivesi
Hjerppe Ilkka (SDP)
rovasti
ilkka.hjerppe[at]kolumbus.fi
045 669 013

Varajäsen/Orivesi
Jakara Heidi (SDP)
asiantuntija, rekrytointipalvelut, HM
heidi.jakara[at]gmail.com
0400951900


Jäsen/Pirkkala
Hovilainen Jarkko (Vihreät)
apulaisrehtori
jarkko.hovilainen[at]gmail.com

Varajäsen/Pirkkala
Jelys Jutta (Vihreät)
radiotoimittaja MuM, TeM
050 5979395


Jäsen
Järvenpää Elina (Kokoomus)
yhteiskuntatieteiden yo
040 484 6474

Varajäsen
Wallén Ulrika (RKP)
FM


Jäsen
Julin Sofia (SDP)

Eija Kamppuri

Varajäsen
Kamppuri Eija (SDP)


Jäsen
Rainio Matti (SDP)
DI
[email protected]

Marko Nyby

Varajäsen (SDP)
Nyby Marko


Jäsen/Vesilahti
Rajala Miia (Keskusta)
terveydenhoitaja

Varajäsen/Vesilahti
Arvela Ari (Vesilahti)


Kim Diits

Jäsen/Nokia
Diits Kim (Kokoomus)

Varajäsen/Nokia
Lehmussaari Nea (Kokoomus)
[email protected]


Jäsen/Lempäälä
Selin Niina (SDP)
KM, luokanopettaja

Varajäsen/Lempäälä
Virtanen Kari (SDP)
[email protected]
040 525 9031


Saana Vahvelainen

Jäsen/Kangasala
Vahvelainen Saana (Kokoomus)
YTK, opiskelija
[email protected]
040 069 2254

Varajäsen/Kangasala
Abdali Ali-Reza (Kokoomus)
opiskelija
[email protected]
040 964 4444


Kaupunginhallituksen edustaja
Inna Rokosa (SDP)

Esittelijä
joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puhelin 050 326 7007

Pöytäkirjanpitäjä
hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puhelin 040 142 4654

Tiedotusvastaava
viestintäsuunnittelija Hanne Tamminen, puhelin 050 376 9197