Siirry sisältöön

Kansainvälinen ei aina tarkoita englanninkielistä

Julkaistu 18.11.2021 14.00

International House Tampereen tiimiesimies Maija Niskavirta avaa keskustelua monikulttuuristen tiimien ja monien eri työkielten eduista (suomalaisissa) yrityksissä.

Kansainvälisessä työympäristössä oppii jokaiselta työtoverilta

Monikulttuurinen ympäristö voi olla erittäin hedelmällinen keskinäisen oppimisen paikka. “Olen kuullut esimerkiksi hoitajilta, miten paljon he ovat oppineet työtovereilta, jotka tulevat toisesta kulttuurista, jossa vanhuksia rakastetaan ja arvostetaan eri tavalla, ja se on vaikuttanut myös heidän omiin työtapoihinsa." Tämä esimerkki terveydenhuollon alalta on selkeä osoitus siitä, että kansainvälisessä tiimissä työtoverit voivat oppia toisiltaan ja yhdistää erilaisten kulttuurien parhaita puolia.

Kansainvälisen työyhteisön ei aina tarvitse työskennellä englanniksi

Monikulttuurinen tai kansainvälinen työyhteisö ei välttämättä tarkoita sitä, että sen täytyy olla englanninkielinen. “Yrityksen kannattaa vaihtaa työkielensä englanniksi vain siinä tapauksessa, jos siitä on hyötyä yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Monet yritykset miettivät parhaillaan tällaisen ratkaisun hyviä ja huonoja puolia. Itse haluaisin huomauttaa, että kaikki kansainväliset työyhteisöt eivät ole englanninkielisiä. Työyhteisö voi olla myös monikielinen. Työyhteisön kannattaa käyttää sitä kieltä, joka sopii parhaiten työtehtävään, ja se on se kieli, jolla kommunikoidaan asiakkaan kanssa. Joskus se voi olla jokin muukin kieli kuin suomi, ruotsi tai englanti."

Ammattilaisen kielitaidon kehittäminen on jatkuva prosessi

Maija korostaa, että työyhteisöissä on tärkeää ymmärtää ja olla avoin eri kulttuureille ja kielille. “Meidän pitäisi puhua enemmänkin ‘kielitietoisista’ työyhteisöistä ja monikielisistä työyhteisöistä. Tulisi ymmärtää paremmin, mitä kielen oppiminen vaatii aikuiselta. Ymmärrämmekö, mitä vaadimme suomalaiselta, joka ottaa englannin käyttöön työkielenään, tai kansainväliseltä asiantuntijalta, jonka odotamme ottavan suomen työkielekseen?" On myös kehitettävä sitä, miten rekrytoinnissa tai ulkoisen ja sisäisen viestinnän kautta voidaan tehdä kielitietoisia valintoja, jotta jokainen työntekijä kokisi täyttä osallisuutta työyhteisöstä.

Suomenkielisessä yrityksessä työskentely on hyvä tapa kehittää käytännön suomen taitoa

Olemme nähneet tapauksia, joissa suomea osaamaton työntekijä liittyy suomenkieliseen työyhteisöön ja oppii vähitellen kielen. Yksi lähestymistapa on säilyttää suomi työkielenä samalla, kun kommunikoi vieraskielisen työntekijän kanssa englanniksi. Tämä ratkaisu, yhdistettynä säännölliseen kielen opiskeluun, on johtanut nopeasti hyviin tuloksiin, kun työntekijä oppi ymmärtämään suomenkielistä kommunikaatiota ja soveltamaan sitä arkikäytössä.

Tiimin jäsenten tukeminen oppimisen polulla voi myös muodostua tilaisuudeksi vahvistaa tiimihenkeä.

Suomen kielen oppijan tukeminen yhteisössä voi olla avain kielen ymmärryksen kehittymiseen. “Omassa tiimissämme tuemme mielellämme suomen oppijoita ja autamme heitä matkallaan kielitaitoon. Joka viikko pidetään suomenkieliset kahvit, joilla puhumme helposti ymmärrettävää suomea tai käsittelemme aiheita, joita oppijoiden tulee seuraavaksi harjoitella."

Kirjoittaja Adéla Nováková työskenteli International House Tampereen viestintäharjoittelijana. International House Tampere tarjoaa palvelua kansainvälisille asiakkaille asettautumiseen, työhön, opiskeluun ja työnantajien kohtaamiseen. 

International House Tampere
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 2769

Palvelu ajanvarauksella: ma-pe klo 9.00 – 16.00


Teksti Adéla Nováková

Kuvat Laura Vanzo