Siirry sisältöön

Kulttuuri ja taide virtaa -projekti käyntiin digikehittämisen merkeissä

Julkaistu 18.10.2021 10.34

Syksyn väreissä puita.

Kulttuuri ja taide virtaa -projekti on kaksivuotinen kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä Pirkanmaalla vuosina 2021-2022. Projekti alkoi loppukeväästä 2021 ja on päässyt hyvään vauhtiin. Projektin aikana kehitetään välittäjämalli, jonka avulla luodaan edellytyksiä taiteelliselle työlle ja toiminnalle Pirkanmaalla. Projektia vetää Tampereen kaupunki ja osatoteuttajina on 14 Pirkanmaan kuntaa: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Sastamala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Mikä välittäjämalli?

Projektissa kehitettävällä välittäjämallilla tarkoitetaan yhteisen toimintatavan kehittämistä Pirkanmaalle, jonka avulla välitetään:

- tietoa tarjolla olevista tilattavista taidepalveluista, kuten esimerkiksi esityksistä, työpajoista ja erilaisista taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden tarjoamista asiantuntijapalveluista.

- tietoa pirkanmaalaisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden osaamisesta ja taiteen käytön erilaisista mahdollisuuksista.

- tietoa Pirkanmaalla haettavana olevista avustuksista, taide- ja kulttuuritoimintaan soveltuvista tiloista sekä taide- ja kulttuurialan verkostoista.

Keskeinen osa hankkeessa syntyvää välittäjämallia on projektissa kehitettävä uusi verkkoalusta ja sen osana oleva palvelutarjotin. Projektin ensimmäisinä kuukausina olemme keskittyneet uuden verkkoalustan määrittelyyn, ja digikehittäminen on projektin keskiössä vahvasti myös kuluvan syksyn aikana. Kehittämisessä on hyödynnetty palvelumuotoilun menetelmiä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että olemme jalkautuneet verkkoalustan potentiaalisten käyttäjien pariin ja kartoittaneet heidän tarpeitaan haastatteluin ja työpajoin.

Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden pirkanmaalaisten kulttuurialan projektien kanssa, joissa on monia yhteisiä tavoitteita ja kohderyhmiä. Näitä projekteja ovat:

Ulkoinen linkkiOperaatio Pirkanmaa -projekti

Ulkoinen linkkiKulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -projekti

Ulkoinen linkkiTaidetta lähelle -projekti

Ulkoinen linkkiTuottajapankki-projekti

Ulkoinen linkkiTaidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita (TOSI)-projekti


Verkostojen avulla lisätään vuoropuhelua ja osaamista

Uuden verkkoalustan kehittämisen lisäksi verkostojen kehittäminen ja koulutusten tarjoaminen on osa tulevaa välittäjämallia. Kartoitamme parhaillaan tietoa projektissa mukana olevien kuntien verkostoista ja etsimme hyviä toimintamalleja. Projektissa tullaan järjestämään verkostoitumistapaamisia, joiden sisältöä suunnitellaan syksyllä. Taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden osaamista tuetaan järjestämällä koulutusta erityisesti tapahtumatuottamisen eri osa-alueilta. Koulutustarpeita kartoitetaan parhaillaan tarkemmin, ja koulutuksia järjestetään vuoden 2022 aikana.

Miten välittäjämallia kehitetään?

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anna Szalay, näiden projektikuulumisten kirjoittaja, Olen työskennellyt Tampereen kaupungilla kulttuurin parissa vuodesta 2010 ja vastannut aikaisemmin kirjastojen tapahtumatuotannon sekä kulttuurin avustusvalmistelun koordinoinnista. Osa-aikaisena projektikoordinaattorina aloitti syksyllä Lassi Peltoniemi. Lassilla on kokemusta sekä IT-alalta että kulttuuri- ja taidekentältä. Olemme Tampereen kaupungin Kaupunkikulttuuriyksikön työntekijöitä ja työhuoneemme sijaitsee Kulttuuritalo Laikussa, Kaupunkikulttuuriyksikön tiloissa.

Välittäjämallia kehitetään tiiviisti kuntarajat ylittävänä yhteistyönä projektissa mukana olevien kuntien, taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä Taiteen edistämiskeskuksen Tampereen toimipisteen kanssa, ja vaihdamme säännöllisesti ajatuksia myös muiden kulttuurin alueellisten kehittämistehtävien kanssa eri puolilla Suomea. Valtakunnallista Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävää koordinoi Espoon kaupunki. Kehittämistehtävien rahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ollaan kuulolla ja hyvää syksyä!


Teksti Anna Szalay

Kuvat Laura Vanzo