Siirry sisältöön

Kesäajan maksuttomat jaksot päivähoidossa 2020

Julkaistu 14.4.2020 16.32

Varhaiskasvatuksessa peritään asiakasmaksua korkeintaan 11 kuukaudelta toimikaudessa. Mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa ennen 1.9.2019 on heinäkuu maksuton. Heinäkuun maksuton jakso koskee myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia, jotka ovat osallistuneet joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että yhtäjaksoinen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2019.

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on lisäksi päättänyt, että asiakkailla on mahdollisuus valita kahdeksan viikon yhtäjaksoinen poissaolo päivähoidosta ajalla 1.6. − 23.8.2020 ja saada sitä vastaan kesä- ja heinäkuu maksutta.

Kesäajan maksuttomat jaksot eivät kuitenkaan koske syksyllä 2020 ensimmäiselle luokalle siirtyviä. Heillä on mahdollisuus irtisanoutua päivähoidosta, kun päivähoidon tarve lakkaa.

Asiakkaille lähetetään ilmoittautumisohjeet Päikky-järjestelmän kautta tiistaina 14.4.2020.

Maksuttomaan kesä- ja heinäkuuhun oikeuttava poissaolojakso on mahdollista valita, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Varhaiskasvatuksen tulee olla alkanut ennen 1.9.2019. Hoitopaikkatakuulla olevan lapsen kohdalla hoitopaikkatakuuta edeltävän hoitosuhteen on täytynyt alkaa ennen 1.9.2019.

- Perhe on ilmoittanut maksuttoman jakson käyttämisestä ilmoittamisjakson 14.4. – 13.5.2020 aikana kirjallisesti. Ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti Päikky-järjestelmän kautta. Tarvittaessa paperilomakkeella (saatavissa päiväkodista).

- Lapsi on poissa päivähoidosta yhtäjaksoisesti ilmoitetut kahdeksan (8) täyttä kalenteriviikkoa ajalla 1.6.–23.8.2020.

- Hoitosuhteen täytyy kestää vähintään valitun poissaolojakson loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä, että esiopetusta täydentävään kerhoon siirtyvät lapset joutuvat valitsemaan jakson, joka päättyy ennen kouluvuoden 2020 – 2021 alkua 11.8.2020. Näillä lapsilla on mahdollisuus irtisanoutua päivähoidosta, kun päivähoidon tarve lakkaa.

Muissa tapauksissa ja muiden kuukausien aikana poissaolojen osalta noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 9 §:n määräyksiä maksun perimisestä poissaolojen ajalta. Poissaolon kestäessä täyden kalenterikuukauden, peritään kyseiseltä kuukaudelta puolet normaalista asiakasmaksusta. Sairauspoissaoloista hyvitetään 11 päivän (kalenterikuukauden aikana) poissaolon jälkeen puolet normaalista asiakasmaksusta ja täyden kalenterikuukauden kestäneen sairauspoissaolon jälkeen koko kyseisen kuukauden asiakasmaksu.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu, 040 800 7260 (ma-pe klo 9-12)[email protected]

Kesäajan maksuttomat jaksot ja sopimuspäivät 2020 (pdf)

SUMMERTIME 2020 EXTRA FREE OF CHARGE PERIOD IN DAYCARE

July will still be free of charge, if the daycare service has begun before 1.9.2019. July is free of charge also for pre-school aged children who have attended after preschool daycare or club activities, need daycare in summer-time and the continuous service has started before 1.9.2019.

The Education and Culture Committee of the City of Tampere has decided on the children’s daycare services in the summer of 2020. Our clients can choose a period of absence from daycare and get June and July free of charge in exchange. The period of absence has to be eight full consecutive calendar weeks between 1.6. − 23.8.2020.

Summertime extra free of charge period is not available for children who are transferring to first grade in fall 2020. These children may terminate their daycare service when the need for service to end.

Clients will receive enrollment instructions by Päikky-message on April 14th 2020. In private daycare centers in-structions will be send by e-mail.

To be eligible for the free of charge June and July, the following conditions must be fulfilled:

- Daycare has started before 1.9.2019. If you have used the daycare place guarantee, the service preced-ing the guarantee period must have started before 1.9.2018.

- The family has enrolled for the summertime extra free of charge period during the enrolling period of 14.4. – 13.5.2020. Enrolling has to be done in written form, preferably using Päikky-program. If neces-sary, paper forms will also be available in Finnish and in English in daycare centers.

- The child can not use daycare during the enrolled eight (8) full consecutive calendar weeks of absence during 3.6. – 18.8.2019.

- Daycare service has to last until the end of the chosen period of absence. This means that children who are transferring to pre-school with club activities have to choose a period of absence that ends before the start of the next school year on 11.8.2020. These children may terminate their daycare service when the need for service ends.

In other cases of absence the Act on Client Fees of Early Childhood Education (1503/2016) 9 § concerning the cli-ent fees during periods of absence will be used. This means that if a child is absent from daycare for a full calen-dar month, half of the normal daycare fee is charged for that month. Absences due to illness that are at least 11 days long (within a calendar month) will yield a 50 % discount on client fee for that month. Absences due to ill-ness that last a full calendar month will result in no client fee charged for that month.

For more information contact the daycare service:
040 8007260 (mon − fri 9 − 12)
[email protected]