Siirry sisältöön

Uusia nuotio- ja taukopaikkoja Tampereen ulkoilualueille

Julkaistu 21.12.2021 11.32

Tampereen kaupunki on toteuttanut tänä vuonna kymmenen uutta tauko- ja nuotiopaikkaa kaupunkilaisten iloksi. Niitä löytyy muun muassa Hervantajärven retkeilyalueelta, Näsijärven rannoilta Kauppi-Niihamasta sekä Velaattajärven rannalta.

Nuotiopaikka Näsijärven rannalla Hamgasniemessä Olkahisissa
 

Kuva: uusi nuotiopaikka Näsijärven rannalla Olkahisissa Hangasniemessä

Kaikissa nuotiopaikoissa on jonkin verran polttopuita, mutta varsinainen puuhuolto käynnistyy täysimittaisesti vasta alkuvuodesta 2022. Polttopuun ja esimerkiksi tuohien ottaminen maastosta on ehdottomasti kiellettyä.

Hervantajärven retkeilyalueella Viitastenperän ja Makkarajärven taukopaikat

Suurin työmaa on ollut Hervantajärven retkeilyalueella, jossa parannettiin polkuja pitkoksin, uusittiin alueen reitit ja niiden opastus sekä toteutettiin kaksi taukopaikkaa. Taukopaikat sijaitsevat Makkarajärvellä ja Viitastenperällä. Molemmista löytyvät nuotiopaikka, liiteri ja kuivakäymälä. Viitastenperällä on tarjolla myös laavu.

Laavun sekä alueen muiden rakennusten ilme ja rakenne on omaleimainen ja Tampereen retkeilyalueille tyypillinen. Laavun ja liiterit on suunnitellut Kintulammiltakin tuttu arkkitehti Malin Moisio.


Viitastenperän laavu sisältä

Nuotiopaikkoja Kauppi-Niihamassa, Hangaslahdessa sekä Lehti- ja Saunasaaressa

Näsijärven rannoille Kauppi-Niihaman alueelle uusia virallisia nuotiopaikkoja liitereineen on rakennettu kolme: Kauppiin, Tapatoraniemeen ja Toimelan kallioille. Näsijärven rannalla on myös nuotiopaikka Olkahisten Hangasniemessä. Pyhäjärven puolella nuotiopaikat on toteutettu Lehtisaareen ja Saunasaareen.

Uusi, upea Velaatan laavu ja nuotiopaikka

Velaattajärven koillisrannalle Kiimajoen melontareitin varrelle on rakennettu myös uusi upea laavu-liiteri yhdistelmä. Velaatan laavu on niin ikään Kintulammilta tutun arkkitehti Manu Humpin suunnittelema. Kiimajoen reitin varrelta löytyy myös muita uusittuja tulipaikkoja esimerkiksi Mustametsästä ja Nallinrannasta, Ukaanpohjan länsirannalta.

Hervannan Särkijärven nuotiopaikalle omat polttopuut mukaan

Hervantaan myös Särkijärven rannalle on rakennettu nuotiopaikka, Suoliojan suulle. Särkijärven nuotiopaikalla ei ole vielä toistaiseksi liiteriä eikä puuhuoltoa. Nuotiopaikalle tulee ottaa omat polttopuut mukaan.

Uusia melontareittejä

Tänä vuonna on myös kunnostettu muun muassa Kiimajoen melontareitti ja toteutettu Pyhä- ja Näsijärven melontareittejä. Melontareiteille on rakennettu kevyitä kanootti- ja kajakkilaitureita, ja myös uudet tauko- ja nuotiopaikat ovat osa reittien varustusta. Melontareiteistä tiedotetaan enemmän alkukeväästä.

Muita kunnostuksen kohteita ovat olleet Tohlopin esteetön ympäristö ja Kintulammin esteettömän väyläosuuden kunnostus sekä Keltolahdentien perusparannus.

Puuliiteri nuotiopaikalla.
Nuotiopaikan läheltä löytyy myös puuliiteri.

Reittiohjeita uusille nuotio- ja taukopaikoille

  • Hangasniemi Olkahisissa on saavutettavissa helposti jalan Lassinlinnankadun länsipäästä lähtevää metsätietä seuraten. Autolla ei tule ajaa rannalle saakka, vaan kulku Lassinlinnankadun päästä jalan. Nuotiopaikalle ei ole vielä maastossa viitoitusta

  • Niihaman taukopaikat Toimela ja Tapatora ovat saavutettavissa helpoiten Toimelantien kautta. Kaupinojan saunan/UKK-instituutin itäpuolella oleva Kaupin nuotiopaikka on saavutettavissa rantapolkua pitkin. Näille taukopaikoille ei ole vielä maastossa viitoituksia.

  • Särkijärven rannan nuotiopaikalle ei myöskään ole viitoituksia. Nuotiopaikka on saavutettavissa Suolijärven valaistulta reitiltä seuraamalla Suoliojan itäpuolta. Ladulla ei tosin saa liikkua kävellen.

  • Hervantajärven retkeilyalueella on viitoitukset nuotiopaikoille. Maasto on paikoin haastavaa, etenkin Viitastenperällä.

  • Saunasaaren ja Lehtisaaren nuotiopaikat ovat saavutettavissa sulan veden aikaan veneellä/kanootilla. Heikoilla jäillä saariin ei kannata mennä.


Lisätietoja

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]

Ekokumppanit:
Retkeilypalvelupäällikkö
Petri Mäkelä
puhelin 040 806 4082
sähköposti [email protected]


Teksti Petri Mäkelä, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Anne Tuominen, Petri Mäkelä