Siirry sisältöön

Yhteiskäyttöautojen pysäköintiluvan maksuttomuus sai kaksi vuotta jatkoaikaa

Julkaistu 14.12.2021 19.56

Yhteiskäyttöautojen Z-pysäköintilupa on maksuton vuoden 2023 loppuun asti Tampereen yhdyskuntalautakunnan 14.12.202 tekemän päätöksen mukaisesti. Aiemman päätöksen mukaisesti lupa on toimijoille maksuton vuoden 2021 loppuun asti. Maksullisuutta tarkastellaan uudelleen loppuvuodesta 2023.

Tampereen kaupungilla on ollut käytössä yhteiskäyttöautoille tarkoitettu pysäköintilupa 1.1.2019 alkaen. Lupa oikeuttaa pysäköimään ilman pysäköintimaksua tai aikarajoitusta kaikilla Tampereen asukas- ja yrityspysäköintialueilla sekä erikseen Z-lisäkilvellä osoitetuilla pysäköintipaikoilla, joita on muutamissa kohteissa keskustan alueella, kuten Keskustorilla, Nalkalantorilla ja Verstaankadulla.

Tavoitteena on ollut mahdollistaa yhteiskäyttöautojen sijoittaminen mahdollisimman keskeisille paikoille käyttäjien läheisyyteen. Valmistelussa on tällä hetkellä uusia yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkoja myös muun muassa Hervantaan ja Vuorekseen.

Lupia on myönnetty tähän mennessä neljälle eri yhteiskäyttöauto-operaattorille, joista yksi on sittemmin lopettanut yhteiskäyttöautotoiminnan. Yksi toimijoista on alusta lähtien perustanut toimintansa niin sanottuun avoimeen malliin, jossa yhteiskäyttöautoja on sijoitettu myös katualueille ympäri kaupunkia. Muut toimijat ovat tähän asti operoineet pääasiassa taloyhtiömallilla eli yhteiskäyttöautot on sijoitettu taloyhtiöiden ja muun muassa opiskelija-asuntoloiden yhteyteen. Nämä voivat hyödyntää yhteiskäyttöautojen pysäköintilupaa esimerkiksi keskustaan suuntautuvassa asioinnissa. Yhteiskäyttöautoilu on Tampereella vakiintunut, mutta edelleen kasvuvaiheessa.

Luvan myöntämisen ehtona on ollut muun muassa autojen käyttövoimaan ja ikään liittyviä vaatimuksia, joilla pyritään ohjaamaan siihen, että autot olisivat mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja turvallisia. Lupia on myönnetty tähän mennessä yhteensä noin 60 yhteiskäyttöautolle. Operaattoreiden valikoimaan on kuulunut pääasiassa henkilöautoja, mutta myös pakettiautoille on haettu yhteiskäyttöautolupia.

Operaattoreiden mukaan pysäköinnin maksuttomuus mahdollistaa palvelun tarjoamisen laajempana kuin jos perittäisiin esimerkiksi autokohtaista maksua. Koska yhteiskäyttöautoilu on Tampereella edelleen osittain alkutaipaleella ja yhteiskäyttöautoilu nähdään edelleen tärkeänä tulevaisuuden liikkumispalveluna, tulee toiminnan laajentamista edelleen päätöksen perustelujen mukaan tukea eri keinoin.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Liikenneinsinööri
Pekka Stenman
puhelin 040 163 7226


Teksti Anna-Leea Hyry