Siirry sisältöön

P-Hämpin laajennuksen maanalaisen asemakaavan ehdotus nähtäville

Julkaistu 30.11.2021 20.02

P-Hämpin laajennuksen maanalaisen asemakaavan ehdotus eteni nähtäville Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 30.11.2021. Ehdotus luo edellytykset vuonna 2012 valmistuneen kalliopysäköintilaitos P-Hämpin laajennuksen toteuttamiselle. Laajennuksen alustavassa hankesuunnitelmassa on yhteensä noin 1000 autopaikan kalliopysäköintilaitos yhteyksineen.

Aluerajaus kartalla, Hämpin parkin laajennus
 

Kaava-alueen rajaus kartalla

Nähtävillä olevaan aineistoon sisältyy asemakaavaehdotus sekä alustava hankesuunnitelma ja laaja selvitysaineisto.

Asemakaava koskee maanalaista aluetta, jonka pinta-ala on noin 30 hehtaaria. Pohjoisessa alue ulottuu Kyttälänkadun, Tammelankadun ja Itsenäisyydenkadun alapuolelle ja lännessä Tuomiokirkonkadun alapuolelle. Etelässä alue ulottuu Kalevantien ja Suvantokadun alapuolelle ja idässä Yliopistonkadun ja Viinikankadun alapuolelle.

Maanalaisessa asemakaavassa alueelle osoitetaan maanalaista katualuetta sekä maanalaista yleistä pysäköintiä, liikennettä ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan maanalaisen rakentamisen aluetta. Maanalainen katu esitetään nimettäväksi Yliopistontunneliksi.

Alueelle saa rakentaa maanalaisia pysäköintilaitoksia, kulkuyhteyksiä ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja, näihin liittyviä teknisiä ja varastotiloja sekä maanalaisista tiloista maan pinnalle johtavia tekniikkakuiluja, porras- ja hissiyhteyksiä. Maanalaisen kaavan toteuttamisen kannalta välttämättömien maanpäällisten rakenteiden toteutusta ohjataan maanpäällisen alueen asemakaavoilla ja katu- ja rakennussuunnitelmilla.

Suunnittelualueeseen sisältyy osia nykyisestä P-Hämpistä ja sen itäosassa voimassa olevasta maanalaisesta asemakaavasta. Hanke liittyy Asemakeskus- hankkeeseen, jonka ensimmäisen vaiheen toteutuessa alueelta poistuu olemassa oleva maanpäällinen pysäköintilaitos P-Asema.

Uusi liittymä Viinikankadulle

Hankesuunnitelmassa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa olivat mukana uusina ajoyhteyksinä Viinikankadun ja Salhojankadun vaihtoehdot. Valmisteluvaiheen palautteen johdosta Salhojankadun vaihtoehto poistettiin suunnitelmasta. Ratkaisua tukivat myös alustavien vaikutusselvitysten ja -arviointien tulokset.

Suunnittelu- ja selvitysaineistoon tehtiin ehdotusvaiheeseen edenneen Viinikankadun vaihtoehdon edellyttämät muutokset ja täydennykset. Asiakirjat on täydennetty asemakaavaehdotukseksi.

Myöhemmin katusuunnitelman yhteydessä ratkaisuja jatkokehitetään ja esimerkiksi jalankulun ja pyöräliikenteen verkostoa tarkastellaan Viinikan liittymästä Sammonaukiolle ulottuvana kokonaisuutena.

Ratapihankadulla katujärjestelyiden ja Pakkahuoneenaukion liittymän kehittämistä tutkitaan vireillä olevien Asemakeskus-hankkeen asemakaavojen sekä Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja Ratapihankadun sillan suunnittelun yhteydessä.

Kaavassa on annettu lisäksi muun muassa kalliorakentamisen suoja- ja selvitysvyöhykkeitä, energiakaivojen rakentamista, hulevesien hallintaa sekä yläpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön huomioimista koskevia yleismääräyksiä.

Alustavasti on selvitetty myös tätä hanketta laajemman, ydinkeskustan länsi- ja itäpuolet yhdistävän maanalaisen pysäköinnin, huollon ja kaupunkilogistiikan verkoston edellytyksiä.

Aineisto tulee nähtäville kaupungin verkkosivulle osoitteeseen tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaista


Lisätietoja

Esiittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326


Teksti Anna-Leea Hyry