Siirry sisältöön

Santalahden uusi ylikulkusilta eli Santalahden rantasilta avataan käyttöön – vanha ylikulkukäytävä siirretään uusiokäyttöön Vihiojalle

Julkaistu 30.11.2021 14.30

Santalahden uuden ylikulkusillan työt on siltarakenteiden osalta saatu lähes valmiiksi, ja Santalahden rantasillaksi nimetty silta avataan jalankulkijoiden käyttöön keskiviikon 1.12. aikana.

Rakenteilla oleva Santalahden uusi ylikulkusilta.
 

Silta ulottuu Pispalanrinteen puolelta tulevan raitiotien, Rantatien ja Paasikiventien yli Santalahteen. Sillan Näsijärvenpuoleisella näköalatasanteella jatketaan vielä kiveystöitä, jotka valmistuvat joulukuun aikana. Uusi ylikulkusilta otetaan nyt käyttöön, sillä töiden aikana käytössä ollut vanha ylikulkukäytävä poistetaan ja siirretään Tampereen kaupungin toimesta kahdeksi uudeksi ylikulkusillaksi Vihiojanpuistoon.

Santalahden rantasilta valmistuu kokonaisuudessaan myöhemmin

Santalahden rantasillan Näsijärven puoleinen osuus valmistuu joulukuun aikana lopullisen tilanteen mukaiseksi lukuunottamatta vihertöitä, jotka tehdään ensi keväänä. Näköalatasanne saadaan nyt osittain käyttöön ja kokonaan se valmistuu jouluun mennessä. Sillan valaistustyöt sekä sillan alapuolisten kuivatusrakenteiden rakennustyöt ovat käynnissä ja jatkuvat ensi vuodelle, mutta niistä ei aiheudu haittaa jalankulkijoille. Myös sillan Pispalanharjun puoleinen pääty valmistuu vasta myöhemmin. Tässä vaiheessa harjun puolelle on rakennettu porrasyhteys, sillä Rantatien talotyömaiden vuoksi ei sillan eteläosaa saada vielä rakennettua lopulliseen muotoon. Portaiden yhteydessä on rampit, joita pitkin polkupyöriä ja lastenvaunuja on mahdollisuus kuljettaa, mutta pyöräily sillalla on toistaiseksi turvallisuussyistä kielletty. Pyöräily ja esteettömät reitit opastetaan alueella erikseen. Hissi harjun puolelle asennetaan ensi vuoden aikana.

– Silta avataan nyt kulkuyhteydeksi entisen sillan tilalle, ja vanha silta siirretään uusiokäyttöön. Porrasyhteys ei luonnollisesti täytä esteettömyyden vaatimuksia, mutta ensi vuonna valmistuva hissi parantaa tilannetta. Kun Rantatien talotyömaat etenevät, saadaan yhteydet sillalle rakennettua vaiheittain valmiiksi, Raitiotieallianssin taitorakenteiden työnjohtaja Henri Klemi kertoo.

Sillan käyttöönoton yhteydessä pyöräily Rantatiellä siirretään ajoradalle, mikä on pyöräilyn osalta lopullinen liikennejärjestely alueella. Myös nopeusrajoitus Rantatiellä on lopullisen tilanteen mukainen eli 30 kilometriä tunnissa. Pispalanharjun puolelta esteetön kulku ja pyöräily-yhteys Rantatielle toteutuu myöhemmin, alueelle suunnitellun aukion kautta. Aukio ja pyöräilyreitti voidaan Tampereen kaupungin toimesta rakennuttaa Rantatien talotyömaiden valmistuttua, arviolta vuonna 2023.

Entistä leveämpi ylikulkuväylä

Santalahden uuden ylikulkusillan kokonaispituus on lähes 150 metriä, ja se on entistä ylikulkukäytävää yli kaksi kertaa leveämpi. Enimmillään silta on yli kahdeksan metriä leveä. Paasikiventien pohjoispuolella siltaramppi on hieman kapeampi, mutta tälläkin kohdalla lähes kuusi metriä leveä. Sillan kannella kulkee eroteltu jalankulku- ja pyöräväylä.

Uuden ylikulkusillan kautta on yhteys Näsijärven puolella sijaitsevaan tapahtumapuistoon sekä sillan pohjoispuolella sijaitsevalle bussipysäkille. Silta avataan myöhemmin myös pyöräilyreitiksi Paasikiventien etelä- ja pohjoispuolen välille.

Uusi näköalatasanne käyttöön joulukuun aikana

Sillan Näsijärven puoleinen osuus valmistuu vihertöitä lukuunottamatta joulukuun aikana, jolloin myös uusi, sillan kaarteeseen rakennettu näköalatasanne kokonaisuudessaan valmistuu.

– Kiveystöitä tehdään kelien ehdoilla, mutta nekin saadaan valmiiksi ja koko näköalatasanne tulee kaupunkilaisten käyttöön vielä loppuvuoden aikana, Henri Klemi toteaa.

Näköalatasanteelle on esteetön reitti Näsijärven puolelta. Tasanteelta johtavat myös teräsportaat Tapahtumapuistoon. Sillan rakenteita tullaan sen valmistuttua elävöittämään erilaisilla taideratkaisuilla.

Santalahden uusi ylikulku on rakenteeltaan teräsbetoninen, ns. jatkuva laattasilta. Sillan alta kulkee Rantatien ja Paasikiventien autoliikenne sekä tuleva raitiotie. Sillan alikulkukorkeus Paasikiventiellä on viisi metriä, mikä tarkoittaa sitä, että jalankulku ja polkupyöräliikenne tulevat kulkemaan noin kuuden metrin korkeudessa. Raitiotien kohdalla alikulkuväylän korkeus on viisi metriä ja Rantatiellä 4,8 metriä.

Vanha ylikulkusilta siirretään uuteen käyttöön

Raitiotieallianssi aloitti Santalahden rantasillan rakentamistyöt viime vuoden lopulla ja ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin vanha ylikulkusilta noin 30 metriä itään paikalta, jonne uusi silta on nyt rakennettu. Vanha Santalahden ylikulkukäytävä on toiminut töiden aikana väliaikaisena kulkuyhteytenä, ja uuden sillan tultua käyttöön siirretään vanha silta kahdessa osassa Vihiojanpuistoon. Siellä uusitaan Tampereen kaupungin toimesta kaksi huonokuntoista Vihiojan ylittävää kävelyn ja pyöräilyn puusiltaa Rehunkujan ja Koskuenpolun välillä.

Santalahden vanha ylikulkusilta nostetaan paikaltaan kahtena yönä viikolla 49. Nostotöiden aikana Paasikiventielle aiheutuu kaistamuutoksia, sillä eteläinen ja pohjoinen ajorata otetaan vuorotellen työmaan ja nostokoneiden käyttöön. Liikenne kulkee tällöin työalueen kohdalla yhtä kaistaa kumpaankin suuntaan.

Raitiotien länsiosan rakentamistyöt Pyynikintorin ja Santalahden välillä jatkuvat loppuvuoden aikana suunnitellusti. Sepänkadulla ja Rantatiellä asennetaan kiskoja ja valetaan kiintoraidelaattaa. Sepänkadun sillan kannen valujen jälkeen tehdään sillan vieruksen täyttöjä. Paasikivenkadulla ja Rantatiellä rakennetaan tukimuureja ja tehdään johtosiirtoja sekä radan pohjatöitä.

Santalahden uuden ylikulkusillan näköalatasanne.
Santalahden uuden ylikulkusillan näköalatasanne

Tietoa silloista:

Santalahden uusi ylikulkusilta eli Santalahden rantasilta

 • Kokonaispituus lähes 150 metriä
 • Ulottuu Pispalanrinteen puolelta raitiotien, Rantatien ja Paasikiventien yli Santalahteen.
 • Näköalatasanteelta yhteys tapahtumapuistoon
 • Tuo valmistuttuaan pyöräilymahdollisuuden Paasikiventien etelä- ja pohjoispuolen välille.
 • Rakenteeltaan teräsbetoninen, ns. jatkuva laattasilta.
 • Sillan alta kulkee Rantatien ja Paasikiventien autoliikenne sekä tuleva raitiotie.
 • Alikulkukorkeus Paasikiventiellä viisi metriä, jalankulku ja polkupyöräliikenne noin kuuden metrin korkeudessa.
 • Raitiotien kohdalla alikulkuväylän korkeus on viisi metriä ja Rantatiellä 4,8 metriä.

Santalahden vanha ylikulkukäytävä

 • Valmistui Paasikiventien jalankulun ylitysväyläksi 2016 Rantatunnelin tuomien uusien liikennejärjestelyjen myötä.
 • Pituus noin 30 metriä ja leveys noin 3,5 metriä
 • Siirretään Vihiojanpuistoon kahdeksi uudeksi ylikulkusillaksi jalankulku- ja pyöräliikenteelle.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitit Santalahdessa 1.12.2021 alkaen
Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitit Santalahdessa 1.12.2021 alkaen. Klikkaa kuva isommaksi.

Lisätietoja

Raitiotieallianssi:
Työnjohtaja, taitorakenteet
Henri Klemi
puhelin 040 8311 346

Santalahden vanhan ylikulkusillan siirto:
rakennuttajainsinööri
Jukka Rantala
puhelin 040 685 4427

Raitiotietyöt Santalahdessa:
Lohkopäällikkö
Olli Tuomisto
puhelin 040 8690 874

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Kuvat Pasi Tiitola, Raitiotieallianssi