Siirry sisältöön

Pirkanmaan yhteiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkioluokat käyttöön vaiheittain Tampereella ja Orivedellä

Julkaistu 7.10.2021 20.08

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue liittyy mukaan 1.1.2022 perustettavaan Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikköön. Yksikön myötä ensi vuoden alusta alkaen Tampereella ja Orivedellä otetaan käyttöön Pirkanmaan yhteiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja toimintakäytännöt. Palkkioluokat yhtenäistetään vaiheittain.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta osaltaan 7.10.2021. Jokainen Pirkanmaan kunta päättää omaishoidon tuen yksikön toimintaan liittymisestä marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö tulee osaksi vuonna 2020 perustettua Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskusta. Keskuksen tavoitteena on luoda yhdenvertaiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut kaikille pirkanmaalaisille. Sillä valmistaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Keskuksen toiminta on laajentunut vaiheittain. Vuoden 2022 alusta lähtien keskus huolehtii mukaan toimintaan lähtevien Pirkanmaan kuntien omaishoidon tuen neuvonnasta, ohjauksesta ja omaishoitajien tukemisesta muun muassa valmennusten ja hyvinvointi- ja terveystarkastusten avulla. Keskus palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä

Omaishoidon tukipäätökset arvioidaan uusien kriteerien mukaan – suurimpaan palkkioluokkaan kuuluvien palkkioluokka muuttuu vasta hyvinvointialueelle siirryttäessä

Omaishoidon tuen maakunnallisen yksikön perustamisen yhtenä lähtökohtana on, että Pirkanmaan alueella on yhteiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet, palkkiosummat ja toimintakäytännöt. Pirkanmaan kunnat ovat yhdessä työstäneet niitä.

Merkittävin muutos Tampereen ja Oriveden kannalta on palkkioluokkien muuttuminen neljästä kolmeen. Palkkioluokat määräytyvät hoitoisuuden mukaan. Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueella on tällä hetkellä neljä palkkioluokkaa: 413,45 euroa, 600 euroa, 900 euroa ja 1 400 euroa. Ensi vuoden alusta lähtien palkkioluokkia on vain kolme: 413,45 euroa, 700 euroa sekä 1 200 euroa, mutta lautakunnan päätöksen mukaisesti tällä hetkellä suurimpaan 1 400 euron palkkioluokkaan kuuluvien omaishoitajien palkkioluokka muuttuu vasta siirryttäessä hyvinvointialueelle.

Lautakuntaa myös toivoi jättämässään ponnessa, että hyvinvointialueella harkittaisiin nykyisen suurimman palkkioluokan säilyttämistä jatkossakin ja aluevaltuustolla olisi mahdollisuus arvioida palkkioluokkia uudelleen kattavan vaikutustenarvioinnin perusteella.

Tamperelaisten ja orivesiläisten omaishoidon tukea saavien asiakkaiden omaishoidon tuki arvioidaan uudelleen ensi vuoden aikana uusien myöntämisperusteiden ja palkkioluokkien mukaan. Osalla asiakkaista palkkio voi laskea tai osalla nousta. Palkkion maksu ei keskeydy.

Tampereella ja Orivedellä käytössä ollut omaishoitajan palkkiollinen sairausloma poistuu, koska sitä ei ole käytössä muissa Pirkanmaan kunnissa.

Tampereella omaishoidon tuen piirissä on tällä hetkellä alle 19-vuotiaita asiakkaita 519 ja aikuisia 1 096, Orivedellä alle 19-vuotiaita asiakkaita on 32 ja aikuisia 92.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]

Asiakasohjauspäällikkö
Kaisa Taimi
puhelin 040 801 2746
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala