Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2022

Julkaistu 15.9.2021 20.39

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 15.9.2021 omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvioesityksen. Lautakunta vastaa Tampere-Orivesi -yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Talousarvioesityksessä on varauduttu lakimuutosten vaikutuksiin ikäihmisten palveluissa ja lastensuojelussa sekä vastaamaan palvelutarpeen kasvuun. Tavoitteena on pääosin turvata nykyinen palvelutaso.

Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintakate on 874,3 miljoonaa euroa. Investointeihin on varattu 1,5 miljoonaa euroa. Esitykseen sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut (23,3 miljoonaa euroa).

Talousarvio on laadittu tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Nettomenojen kasvu on 42,8 miljoonaa eli 5,1 prosentin lisäys kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Koronan vaikutukset heijastuvat vielä monin tavoin ensi vuoden toimintaan, muun muassa perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa sekä sosiaalipalveluja kuormittavana hoitovelkana. Tampereen väestönkasvu on jatkunut koronapandemiankin aikana. Tämä yhdessä ikääntymisen kanssa lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Myös henkilöstömitoitusten nousu yhtä aikaa henkilöstön saatavuusongelmien kanssa haastavat ensi vuotta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnassa painottuvat vuonna 2022 ikääntyvän väestön osalta toimintakyvyn ylläpitäminen, kotona asumisen tukeminen ja asumispalvelujen henkilöstömäärän vahvistaminen. Perusterveydenhuollossa ja sairaalapalveluissa painopisteenä on palveluiden turvaaminen koronapandemian aikana sekä varautuminen koronan jälkeiseen aikaan ja koronasta johtuvan hoitovelan purkamiseen. Palvelurakennetta muutetaan edelleen erikoissairaanhoitopainotteisista palveluista kevyempiin palveluihin. Psykososiaalisen tuen palveluissa korostuu päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja sosiaalityön palvelujen kasvavaan tarpeeseen vastaaminen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa turvataan lapsiperheiden oikea-aikainen tuki ja peruspalvelujen saatavuus. Palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parannetaan tietoa ja teknologiaa hyödyntämällä. Henkilöstön osalta painopisteenä on henkilöstön hyvinvoinnin vahvistaminen ja saatavuuden turvaaminen.

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. Toiminnan tavoitteet valmistuvat pormestarin talousarvioesitykseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät kaupunginhallituksen 26.4.2021 linjaamat toiminnan painotukset, jotka huomioidaan myös talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelussa.

Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 25.10.2021. Kaupunginvaltuusto päättää 15.11.2021 Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviosta pormestarin talousarvioesityksen pohjalta.

Toiminnan painotukset ja tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan vuosisuunnitelmassa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nyt viimeistä kertaa mukana Tampereen kaupungin talousarvioesityksessä. Seuraavassa talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt kaupungilta hyvinvointialueelle.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala