Siirry sisältöön

Vastaa kyselyyn Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hoidosta ja käytöstä

Julkaistu 7.6.2021 10.36

Nyt on mahdollista vaikuttaa Tampereen kansalliselle kaupunkipuistolle laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelman sisältöön vastaamalla verkkokyselyyn. Kysely on avoinna 7.–24.6.2021. Tampereen kaupunki on jättänyt ympäristöministeriölle alkuvuodesta 2021 hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Tällä hetkellä valmistellaan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joka toimitetaan ministeriöön myös tämän vuoden aikana.

Kesäistä koskimaisemaa -  Tampereen kansallinen kaupunkipuisto -teksti
 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kuvataan Tampereen kansallisen kaupunkipuiston erityiset arvot sekä tavoitteet ja toimenpiteet alueen hoitamiselle, käytölle ja kehittämiselle. Kysely ja lisätietoa Tampereen kansallisesta kaupunkipuistosta löytyy sivulta:

Yhdeksän yleistä tavoitetta

Kyselyssä on esitetty yhdeksän yleistä tavoitetta toimenpiteineen, joihin voi ottaa kantaa. Tavoitteita ovat (1) ekologisten yhteyksien kehittäminen, (2) luonnon monimuotoisuuden edistäminen, (3) vieraslajien torjunta, (4) kulttuuriympäristön säilyttäminen, (5) maisema-arkkitehtuurin laadun edistäminen, (6) virkistyskäytön ja palvelujen kehittäminen, (7) matkailun edistäminen, (8) kaupunkipuiston erityisten arvojen esiintuominen ja tunnettuuden lisääminen sekä (9) yhteistyön ja osallistumisen edistäminen. Toimenpide-ehdotukset ovat konkreettisia toimia tavoitteen edistämiseksi ja näkemystä niiden tärkeydestä kysytään tarkemmin. Kyselyssä voi ehdottaa myös uusia toimenpiteitä.

Merkitse kartalle, miten kaupunkipuiston eri alueita tulisi kehittää

Kyselyn toisessa osiossa käydään läpi alueittain kehittämisen teemoja, joiden yhteydessä voi merkitä kartalle esimerkiksi kehitettäviä, säilytettäviä, poistettavia tai lisättäviä asioita. Karttakysymyksien kohdalla voi vastata joko kaikkiin aluekohtaisiin kysymyksiin tai vastata vain kysymyksiin itselle tärkeimpien alueiden osalta. Kansallisen kaupunkipuisto on jaettu kuuteen osa-alueeseen:

  1. Keskusta
  2. Viinikka - Iidesjärvi
  3. Hatanpää - Härmälä
  4. Pyynikki - Pispala
  5. Näsijärvi - Lentävänniemi
  6. Lappi - Kauppi - Niihama 

Kyselystä saadut vastaukset huomioidaan hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelussa. Suunnitelma sekä siihen liittyvä materiaali on tarkoitus asettaa nähtäville tämän vuoden syyskuussa, jolloin siitä voi antaa myös palautetta. Nähtävilläolon aikana järjestetään hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvä näyttely ja asukastilaisuus.

Tampereen kansallinen kaupunkipuisto pähkinänkuoressa

Tampereen kansalliseksi kaupunkipuistoksi rajattu alue perustuu Tampereen tarinaan historiallisena teollisuuskaupunkina järvien ja harjujen maiseman solmukohdassa. Kaupunkipuiston aluetta ilmentää tunnusomainen maisema, teollisuushistoria ja kaupunkirakenteessa näkyvät eri aikakaudet. Tampereen kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvat myös monimuotoiset ja laajat luontoalueet sekä monipuoliset virkistyspalvelut. Laajuudeltaan kokonaisuus on 3 665 hehtaaria.

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2020 hakemuksen jättämisestä ympäristöministeriölle Tampereen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty rakennettua kulttuuriympäristöä ja kaupunkiluontoa yhdistävä laaja aluekokonaisuus. Sen tavoitteena on turvata arvokkaiden kaupunkiympäristöjen säilyminen ja kehittäminen viihtyisänä kaupunkilaisten olohuoneena kestävällä tavalla. Kansallista kaupunkipuistoa hoidetaan ja kehitetään sen luonnon- ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja vaalien ja vahvistaen.  

Kysely ja lisätietoa Tampereen kansallisesta kaupunkipuistosta ja sen valmistelun etenemisestä löytyy sivulta:

Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueet kartalla
Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueet kartalla. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Lisätietoja

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Mirkka Katajamäki
puhelin 044 423 5177
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen