Siirry sisältöön

Tilikauden tulos poikkeuksellisen hyvä valtionosuuksien ansiosta, tarkastuslautakunnalla huoli velkojen kasvusta

Julkaistu 17.5.2021 20.41

Vaikka Tampereen kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2020 oli 63,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, tarkastuslautakunta on huolissaan kaupungin ja kaupunkikonsernin velkojen ja vastuiden nopeasta kasvamisesta. Vuoden 2021 muutettu talousarvio on 13 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tarkastuslautakunta pitääkin tarpeellisena, että kaupunki jatkaa edelleen tiukkaa menokuria. Valtuusto käsitteli tarkastuskertomusta kokouksessaan 21.5.2021.


Ennätyksellisen hyvään tilikauden tulokseen vaikuttivat valtion koronaepidemian vuoksi maksamat ylimääräiset valtionosuudet, veroprosentin korotus ja talouden tasapainottamisohjelmalla saadut säästöt. Ilman koronatukia tilikauden tulos olisi ollut 17,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mitä tarkastuslautakunta pitää osoituksena siitä, että tasapainottamistoimet ovat tehonneet.

Sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön jonoa

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä tehdään tärkeää työtä ja ehkäistään ongelmien kasvamista ja kasautumista, mikä puolestaan vahvistaa perheiden voimavaroja. Asiakkaiden jonotusaika palveluun on kuitenkin liian pitkä.

Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että tukea odottavan perheen ongelmat saattavat kasvaa jonotuksen aikana. Seuraus voi olla palvelutarpeen vaihtuminen perhetyöstä lastensuojeluun. Lautakunta kannustaa kertomuksessaan perhetyön ja sosiaalityön välisen yhteistyön lisäämiseen. Yhteistyöllä voitaisiin vähentää jonotuksesta aiheutuvia ongelmia.

Lasten vanhemmille tasavertaiset palvelut

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tamperelaisilla aikuisilla ei ole tasavertaista mahdollisuutta saada aikuissosiaalityön palvelua. Aikuisen asiat hoidetaan lapsiperheiden sosiaalityössä tai lastensuojelun avohuollossa silloin, kun perheen lapsi on asiakkaana toisessa näistä palveluista. Koko perheen tilanne paranisi nopeammin, jos myös aikuinen voisi saada henkilökohtaisen asiakkuuden sosiaalityöhön. Näin hän saisi suunnitelmallista ja tavoitteellista apua vaikeuksiinsa.

Tarkastuslautakunta suosittelee varmistamaan, että lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakkaina olevien lasten vanhemmat ovat tietoisia oikeudestaan saada sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Tarvittaessa nämä palvelut tulee järjestää kaikille aikuisille.

Sähkölaitos vähentää hiilidioksidipäästöjään

Kaupungin omistaman Tampereen Sähkölaitos Oy:n tavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjään vuoden 2030 loppuun mennessä 95 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Vuonna 2020 Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt olivat vähentyneet puoleen vuoden 2010 tasosta.

Tulevien päästövähennysten kannalta merkittävin toimenpide on Naistenlahden voimalaitoksen saneeraus, joka valmistuu vuoden 2022 lopussa. Sähkölaitos on mukana kehittämässä myös uusia, lähes päästöttömiä tulevaisuuden teknologioita. Näihin kuuluvat muun muassa geoterminen energia ja biohiilen valmistus, mutta niiden kehittäminen tuotantokelpoisiksi ratkaisuiksi kestää vielä useita vuosia. Tarkastuslautakunta kannustaa Sähkölaitosta osallistumaan edelleen uusien teknologioiden, kuten geotermisen energian, kehittämiseen. Näin voidaan varautua siihen, että energiaa on mahdollista tuottaa tulevaisuudessa lähes ilman hiilidioksidipäästöjä.

Terveysasemien hoitohenkilökunta ei voi hyvin

Tarkastuslautakunta on huolissaan terveysasemien hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnista. Viimeisimmät Kunta10-tulokset olivat merkittävästi heikentyneet, kun koko kaupungin tulokset olivat parantuneet. Koronaepidemia aiheutti suuren ja äkillisen muutoksen terveydenhuollon työn kuormittavuudessa, mikä varmasti osaltaan selittää heikkoja tuloksia.

Joukkoliikenne on seudun kunnille edullista

Joukkoliikenteestä kunnille aiheutuvat kustannukset ovat olleet Tampereen seudulla maltilliset verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Lipputuloilla on katettu ennen koronaepidemiaa merkittävä osa joukkoliikenteen rahoituksesta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä myös joukkoliikenteen tavoitteita vähäpäästöisyydestä.


Lisätietoja

Kaupunginreviisori
Erja Viitala
puhelin 050 552 6290
sähköposti [email protected]