Siirry sisältöön

Uusi teollisuusalue Lahdesjärvelle kaavamuutoksella

Julkaistu 27.4.2021 20.23

Lahdesjärven eteläosassa Akulatinkadulla sijaitsevalle tontille voidaan sijoittaa teollisuutta. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 27.4.2021 asemakaavan muutoksen, joka menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi kaavaan liittyvien sopimusten teon jälkeen. Alue on esirakennettu.

Akulatinkadun kaava-alue ilmakuvassa
 

Noin 23,4 hehtaarin asemakaava-alue sijaitsee 5 kilometriä Tampereen keskustasta etelään. Toiminnan painopiste muuttuu aiemmin kaavaillusta kaupasta teollisuuteen. Kaupungilla on alueeseen liittyvä yhteistyösopimus Metso Minerals Oy:n kanssa.

Maankäyttöä on suunniteltu rinnan Lahdesjärven alueen muiden kaavamuutoshankkeiden kanssa. Tavoite on, että uusi kokonaisuus luo monipuolisesti mahdollisuuksia yrityksille valtakunnallisesti ja kaupunkiseudullisesti keskeisten liikenneväylien läheisyydessä. Suunnitelma palvelee koko kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittymistä.

Teollisuusrakennusten korttelialueelle voidaan rakentaa yhteensä 117 000 uutta kerrosalaneliömetriä. Kaava-alue on yhtenäinen ja suunniteltu yhden ison toimijan tarpeisiin soveltuvaksi myös pitkällä aikavälillä.

Liike-ja toimistotilaa voi rakentaa 20 prosenttia rakennusoikeudesta. Suurin sallittu kerrosluku on neljä. Asemakaavassa on lisäksi määräyksiä autopaikoista, viherrakentamisesta ja hulevesien käsittelystä.

Alueen rakennusalueen rajat, tehokkuusluku sekä istutettavat tontinosat säilyvät ennallaan. Alueelle saa rakentaa sellaista teollisuutta, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä.

Asemakaaavehdotuksen nähtävillä olon aikana tulleisiin lausuntoihin liittyen asemakaavan yleismääräykseen on kirjattu tarkempia hulevesiin liittyviä määräyksiä Särkijärven ja Peltolammin vesiympäristöjen tilan säilymiseen liittyen. Jatkosuunnittelussa tullaan huomioimaan liikenneturvallisuus ja liikenteen toimivuus.

Kaupungin tavoite on mahdollistaa erilaisten ja eri kokoisten yritysten sijoittuminen Lahdesjärven alueelle ja reagoida muuttuviin tarpeisiin valtuustokausittain päivittyvällä yleiskaavalla. Yritysalueilla kaavat on tarkoitus laatia kysyntää vastaavaksi. Lahdesjärven alueella kaupunki on reagoinut tarpeeseen ja muutosta kaipaavaan tilanteeseen.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaavoitusarkkitehti
Anne Karlsson
puhelin 044 481 1660


Teksti Anna-Leea Hyry