Siirry sisältöön

Katsaus alkaneen vuoden 2021 kaavoitukseen

Julkaistu 12.3.2021 12.43

Vuoden 2021 kaavoituskatsaus on julkaistu Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Katsaukseen on koottu tietoa asemakaavoituskohteiden lisäksi tämänhetkisestä yleiskaavatyöstä, Pirkanmaan liiton ajankohtaisia kaavoituskuulumisia sekä katsaus Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnitteluun.

Kaavotuskatsaus 2021, kansilehden teksti
 

Katsauksessa esitellään yhteensä 64 erilaista asemakaavoitettavaa kohdetta, jotka sijoittuvat ympäri Tamperetta. Asemakaavat etenevät eri vaiheissa, eli osa kaavahankkeista käynnistyy vuoden 2021 aikana, kun taas osa hankkeista on edennyt jo kaavaehdotuksen esittelemiseen kuluvan vuoden aikana.

Asemakaavoitukselle on asetettu tavoitteeksi kaavoittaa yli 80 prosenttia asumisesta joukkoliikennevyöhykkeelle ja keskuksiin. Tämä mahdollistaa kaupungin kestävän kehittymisen kaupunkistrategian mukaisesti.

Asemakaavakohteita ympäri Tamperetta

Läntisen Tampereen asemakaavahankkeissa painopisteet ovat Lielahti–Hiedanrannan ja Tesoman aluekeskuksissa lähialueineen. Asemakaavamuutoksilla mahdollistetaan asumista, palveluja ja työpaikkoja joukkoliikenneyhteyksien varteen.

Keskustassa rautatieaseman ympäristöä kehitetään, ja raitiotie tehostaa sen vaikutuspiirissä olevaa maankäyttöä eri hankkein. Laajoja suunnittelukokonaisuuksia ovat Juhannuskylän, Hämeenpuiston, Frenckellin, Eteläpuiston, Tampereen taidemuseon ja Sara Hildénin taidemuseon asemakaavahankkeet. Lisäksi keskustan alueella on useita korttelirakennetta täydentäviä asemakaavakohteita.

Idässä ajankohtaisia asemakaavoitettavia kokonaisuuksia sijoittuu Kauppi–Niihaman, Kaleva–Hakametsän sekä Messukylän alueille. Lisäksi alueella on käynnissä useita erilaisia asumisen asemakaavahankkeita.

Eteläisellä alueella on asuinrakentamiseen keskittyvän kaavoittamisen lisäksi käynnissä useita palvelu- ja koulurakennuksiin liittyviä kaavahankkeita. Hervannan pohjoisosaan maamerkkirakennusten läheisyyteen syntyy uutta kaupunkia ja Viinikanlahden etelärannan suunnittelu etenee kaupunkisuunnittelukilpailun pohjalta. Lisäksi kaupunkilaisten hyvinvointia tukemaan suunnitellaan Iidesjärven rantaan sijaitsevaa puistoa.

Kaupungin vetovoimaisuuden lisäksi kaavoituksessa halutaan vahvistaa pitovoimaa, kuten koettua hyvinvointia, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös vastata kaavoituksen keinoin muuttuviin tarpeisiin.

- Esimerkiksi etätyön voimakas lisääntyminen haastaa kehittämään joustavia suunnitteluratkaisuja. Kaupunkiympäristön laatu monipuolisesti ajateltuna sekä kestävyys niin rakentamisen kuin ympäristön näkökulmasta ovat nousseet keskeisiksi kaavoituksen tavoitteiksi, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen sanoo.

Yleiskaavoitettavana kaksi laajaa kokonaisuutta

Yleiskaavoista on vuonna 2021 vireillä kaksi laajaa kokonaisuutta: Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017–2021 sekä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava. Nämä molemmat yleiskaavat ovat valmistumassa hyväksyttäviksi kevään aikana. Kantakaupungin vaiheyleiskaavan ehdotus oli nähtävillä helmikuussa ja Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan ehdotus oli nähtävillä viime vuoden syksyllä.


Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917


Teksti Eliisa Haanpää ja Anna-Leea Hyry