Siirry sisältöön

Tampere sai ELY-keskukselta yli 200 000 € avustusta lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen

Julkaistu 26.2.2021 9.41

Tampereen kaupunki on saanut Uudenmaan ELY-keskukselta 208 769 € avustusta ulkoilualueiden ja -reittien kunnostukseen ja kehittämiseen. Reittejä ja rakenteita toteutetaan Hervantajärven alueella, Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella sekä Tohloppi-järven ympäristössä. Teisko-Aitolahdessa kunnostetaan Kiimajoen melontareitti, ja uudet melontareitit toteutetaan Näsi- ja Pyhäjärvelle.

Kirkkokiven laavu talviaikaan
 

Avustus käytetään rakenteiden kuten pitkospuiden, taukopaikkojen, laavujen, opasteiden ja melontareittien rakentamiseen ja kunnostukseen. Hankkeen kustannukset ovat kaikkiaan 417 538 € ja toteuttamisaikataulu 27.11.2020–31.12.2021. Hankkeessa on aloitettu jo kaikkien kohteiden suunnittelu. Ensimmäisenä työt aloitetaan Hervantajärven alueella keväällä. Siellä reittejä parannetaan pitkospuilla ja hakkeella. Lisäksi alueelle tulee muun muassa opasteita, infopisteitä, laavu, kaksi tulipaikkaa ja kuivakäymälöitä.

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella kunnostetaan parkkipaikalta alkavaa esteetöntä reittiä ja taukopaikan polkupohjia sekä tehdään uusi esteetön reitti liiterille. Tohlopissa toteutetaan esteetön polku, esteetön kalastuslaituri sekä tulipaikka Tohlopin saareen. Kiimajoen melontareitillä uusitaan opasteet ja kunnostetaan rantautumispisteet, taukopaikat ja reitin rakenteita. Uusia melontareittejä toteutetaan Näsijärvelle ja Pyhäjärvelle yhteensä 35 kilometrin pituudelta taukopaikkoineen, joissa osassa on tulipaikat, liiterit ja kuivakäymälät.

–ELY-keskuksen avustus antaa Tampereen kaupungin retkeilyn kehittämisohjelman toteutukseen merkittävää lisävauhtia. Erityisen hienoa on, että nyt saadun avustuksen avulla pystytään nopeuttamaan esteettömien ulkoilureittien ja melonnan olosuhteita, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa laadukkaita, turvallisia lähivirkistysalueita ja kunnostaa nykyisiä. Erityisesti matalan kynnyksen lähivirkistysmahdollisuuksia lisätään, ja helppo saavutettavuus on yhteinen päätavoite kaikille kohteille. Hankkeella toteutetaan osaltaan myös asunto- ja kiinteistölautakunnan joulukuussa 2020 hyväksymää retkeilyn ja kehittämisohjelmaa 2021–2025.

Hankkeen päätoteuttaja on Ekokumppanit Oy ja vesialueissa on mukana myös osakaskuntia. Kaupungin yksiköistä mukana ovat kiinteistötoimi, ympäristönsuojelu sekä viheralueet ja hulevedet -yksikkö.


Lisätietoja

Ekokumppanit Oy:
Retkeilypalvelupäällikkö
Petri Mäkelä
puhelin 040 806 4082

Kiinteistötoimi:
Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Laura Vanzo