Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin uusien verkkosivujen toimittajat valittu

Julkaistu 25.2.2021 12.55

Tampereen kaupunki uudistaa Tampere.fi-verkkosivunsa entistä asiakaslähtöisemmiksi, käytettävämmiksi ja saavutettavammiksi kuntalaisille ja muille verkkopalvelua käyttäville. Kaupunki kilpailutti loppuvuodesta 2020 Tampere.fi:n toteuttamisen Drupal-alustalle ja pääsivustosta erillisten sivustojen toteuttamisen WordPress-multisite-alustalle. Tampere.fi:n tarjouskilpailun voitti Exove Oy ja erillissivustojen tarjouskilpailun Geniem Oy.

Talvinen Pyynikki.
 

Uusien sivujen toteutus toimittajien kanssa alkaa maaliskuussa. Asukkaita ja muita sivujen käyttäjiä toivotaan mukaan suunnitteluun toteutuksen eri vaiheissa.

Uusi Tampere.fi valmis keväällä 2022

Pääsivuston Tampere.fi palvelukonsepti, ulkoasu ja käyttöliittymä uudistuvat. Lisäksi sisältöjä muotoillaan käyttäjälähtöisemmiksi.

Tavoitteena on olemukseltaan entistä houkuttelevampi Tampere.fi, joka palvelee erityisesti kuntalaisia heidän arjen eri tilanteissaan helposti löydettävällä tiedolla ja sujuvalla pääsyllä kaupungin palveluihin. Tampere.fi tuo esiin keskeiset ajankohtaisasiat ja kuntalaisen vaikuttamismahdollisuudet sekä kaupungin toiminnan ja kehittämisen painopisteet, ja lisää vetovoimaa myös kansainvälisesti.

Erillissivustoja uudistetaan vaiheittain 2021-22

Pääsivuston uudistamisen lisäksi yhtenäistetään kaupungin eri verkkopalvelujen kokonaisuutta luomalla pääpalvelusta erillisille sivustoille, ensi vaiheessa muun muassa Muumimuseolle ja Tampere Filharmonialle, yhteinen julkaisuympäristö.

Keskitetyillä julkaisuympäristöillä kaupunki voi tuottaa sivustoja nykyistä kustannustehokkaammin ja hallitummin. Tiiviimpi yhteinen kehittäminen parantaa kaikkien sivustojen laatua, kuten tietoturvaa ja saavutettavuutta, sekä tukee Tampereen brändiä.

Käyttäjien tarpeet kivijalkana

Suunnitteilla on perustaa sivustojen toteutusprojektien ajaksi sähköinen asiakasraati, jossa kysytään käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia uusien sivujen suunnitelmista ja kokeiluversioista. Pääsivusto Tampere.fi:stä julkaistaan loppusyksystä kevyempi beta-kehitysversio niin ikään palautteen saamiseksi.

Verkkopalveluja kehitetään pohjaten esiselvitykseen, joka tehtiin palvelumuotoiluna 2019. Selvityksessä kuultiin laajaa joukkoa asukkaita avoimissa työpajoissa, verkkokyselyssä sekä erillisissä lapsiperheiden, nuorten ja kumppanikehittäjien haastatteluissa. Ymmärrystä käyttäjien tarpeista on kerätty myös tutkimalla verkkosivujen analytiikkaa ja tehtyjä käyttäjäkyselyjä. Uudistamiseen on osallistunut lisäksi runsaasti kaupungin omaa henkilöstöä. Selvitysten pohjalta on 2020 työstetty verkkopalvelukokonaisuuden konsepti yhteistyössä web-palveluprojektien konsultin kanssa.

Viime kesästä lähtien on nykyisistä Tampere.fi-sivuista kerätty palautetta tiedon löytymisestä sivukohtaisesti sivujen alahelmassa näkyvien reaktiopainikkeiden kautta. Palautetta hyödynnetään uusien sivujen kehittämisessä ja sitä voi antaa vielä toukokuuhun asti.

Viime syksynä Tampere.fi:n kävijöille tehtiin ponnahdusikkunana auennut mielipidekysely sivuista. Kyselyyn saatiin tuhat vastausta. Sivustoa pidettiin hyödyllisenä ja sisältöjä monipuolisina, mutta sitä toivottiin kehitettävän asiakaslähtöisemmäksi ja selkeämmäksi sekä sisältöjä paremmin löydettäviksi. Sivuston ei koettu tällä hetkellä erottuvan edukseen. Kyselyn tuloksissa näkyvät samat haasteet, jotka on tunnistettu edeltävissäkin selvityksissä ja joihin uudistuksessa nyt haetaan ratkaisut.

Tavoitteena sujuva käyttö mobiililaitteilla

Tampere.fi-verkkosivusto on kaupungin tärkein viestintäkanava. Sen käyttö on kasvanut vuosittain. Vuonna 2020 sivustolla oli 2,6 miljoonaa käyttäjää ja 15,6 miljoonaa sivulatausta. Käyttäjistä 64 prosenttia tuli sivuille hakukoneen kautta. Älypuhelimella sivuja käytti 56 prosenttia kävijöistä. Mobiilikäyttö on vuosi vuodelta kasvanut. Myös muita kaupungin sivustoja käytetään yhä useammin mobiilisti.

Sivustojen uudistamisessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että sivut löytyvät helposti hauilla ja että sivuja on sujuva käyttää eri laitteilla, erityisesti älypuhelimella.

Käyttäjäkyselyjen ja käyttödatan perusteella Tampere.fi-sivuilta haetaan eniten terveydenhoitoon liittyvää tietoa, ajankohtaisasiaa sekä kirjastoon ja liikenteeseen liittyvää tietoa.


Lisätietoja

Viestintäpäällikkö
Aila Rajamäki
puhelin 040 550 5540
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Satu Aalto
puhelin 050 571 2874
sähköposti [email protected]

Tekninen projektipäällikkö
Päivi Hodgson
puhelin 040 806 2248
sähköposti [email protected]


Teksti Satu Aalto

Kuvat Laura Vanzo