Siirry sisältöön

Pirkankadun katusuunnitelmaehdotus Tipotien ja Sotkankadun välillä nähtävillä

Julkaistu 25.1.2021 14.28

Pirkankadulle Tipotien ja Sotkankadun välille on tehty katusuunnitelmaehdotus, joka on nähtävänä 8.2.2021 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Ehdotuksen tavoitteena on Pirkankadun ja Satakunnankadun liittymän toimivuuden parantaminen sekä liikenteen sujuvoittaminen. Tavoitteena on myös parantaa Pirkankadun etelänpuoleista jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävää erottelemalla jalankulku ja pyöräily toisistaan Vesilinnankadun ja Heinätorin välisellä osuudella. Suunnittelualue on Amurin ja Pyynikinrinteen kaupunginosissa.

Pirkankatua lännen suunnasta
 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteen edustalla sijaitsevien linja-autopysäkkien ja pysäkkialueiden toiminnallisuutta parannetaan. Ammattiopiston puolen linja-autopysäkin läheisyyteen on tulossa uusi kaupunkipyöräasema sekä pyöräpysäköintipaikkoja.

Lähemmäksi ammattiopiston pääovea on tulossa myös kaksi potkulautojen pysäköinnille osoitettua aluetta. Pirkankadun jalkakulkuyhteydet kuuluvat esteettömyyden erikoistason verkostoon, mikä näkyy reunakivilinjojen toteutustavoissa suojateiden kohdalla.

Pirkankadun ajorataa kavennetaan hieman Vesilinnankadun ja Heinätorin välisellä osuudella, jotta saadaan enemmän tilaa kadun eteläreunalle rakennettavalle erotellulle jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Jalankulku ja pyöräily erotellaan kahden kiven levyisellä luonnonkiviraidalla. Pyörätiellä kulkusuuntia ei erotella väylän kapeuden vuoksi Vesilinnankadun ja Ilomäentien välisellä osuudella.

Linja-autokaista lyhenee lännessä

Satakunnankadun liittymän toimivuuden lisäämiseksi nykyinen lännestä päin Pirkankatua tuleva linja-autokaista päätetään Tipotien liittymään. Kaistajärjestelyiden muutoksella Pirkankadun eteläisimmän puoleinen ajokaista suuntaa jatkossa tehokkaammin liikennevirtaa Satakunnankadun liittymästä suoraan keskustan suuntaan. Vasen ajokaista varataan Satakunnankadulle kääntyvälle liikennevirralle.

Pirkankadulta Vesilinnankadulle kääntyvälle liikennevirralle varattua kääntymiskaistaa pidennetään muuttamalla keskisaarekkeen muotoilua. Saarekkeen suunnittelussa on otettu huomioon Pirkankadun ja Satakunnankadun välinen erikoiskuljetusreitti, minkä vuoksi keskisaarekkeesta tulee osittain yliajettava.

Satakunnankadun liittymän itäpuolella linja-autopysäkkijärjestelyjä parannetaan muuttamalla Pirkankadun pohjoisenpuoleinen linja-autopysäkki ajoratapysäkiksi. Järjestelyllä saadaan enemmän tilaa pysäkin odotustilalle ja pysäkkikatos voidaan sijoittaa odotustilan yhteyteen.

Pirkankadun pohjoisimman puoleinen ajokaista toimii jatkossa linja-autokaistana sekä kääntymiskaistana keskustan suunnasta Satakunnankadulle kääntyvälle liikennevirralle.

Myös ammattiopiston puolen linja-autopysäkkiä parannetaan toteuttamalla odotustila pysäkin yhteyteen pyörätien ja ajoradan väliselle osalle. Nykyinen pysäkkikatos siirretään kevyen liikenteen väylän ulkoreunasta uuden odotustilan yhteyteen. Jatkossa linja-autoon nouseva tai ajoneuvosta poistuva henkilöliikennevirta ei risteä heti viereisen pyöräliikennevirran kanssa.

Pysäkin välittömään läheisyyteen on osoitettu myös paikat uudelle kaupunkipyöräasemalle sekä pyöräpysäköintipaikoille.

Santalahdentien liittymä uusitaan

Santalahdentien liittymä muotoillaan uudelleen suojatieylityksen turvallisuuden parantamiseksi. Liittymään rakennetaan ajoradan korotus pyörätien ja Pirkankadun ajoradan väliin. Liittymäalueen muuttamisen myötä Santalahdentien ylittävän suojatien pituus lyhenee. Ajoradan kaventaminen rauhoittaa osaltaan liikennettä Santalahdentiellä.

Pirkankadun ja Sepänkadun liittymäalueille on tulossa muutoksia, joilla sovitetaan raitiotiereittiin liittyvät jo aiemmin tehdyt uuden kulkumuodon tarvitsemat ratkaisut nykyiseen katuverkostoon.

Raitiotiejärjestelmän toteuttaminen Pyynikintorilta Länsi-Tampereen suuntaan edellyttää Pirkankadun keskisaarekkeiden uudelleen muotoilemista Sepänkadun liittymäalueella. Saarekkeiden uusimisella pyritään autoliikenteen ohjauksen sekä Pirkankadun ylittävien suojateiden turvallisuuden parantamiseen.

Myös Sepänkadun ja Heinätorin välisellä katuosuudella keskustan suuntaan johtavaa ajorataa kavennetaan hieman, jotta jalkakäytävästä erotettu pyörätie voidaan tehdä 2,5 metrin levyisenä Pirkankadun eteläreunaan.

Katutöiden yhteydessä myös katuvalaistus sekä liikennevalo-ohjattujen liittymien liikennevalot uusitaan ja hulevesiviemäröintiä täydennetään tarvittavilta osin. Muutostyöt on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2021 raitiotieosuuden rakentamisen yhteydessä Santalahdentien ja Sotkankadun välillä.


Lisätietoja

Suunnitelmien tilaaja, Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Suunnittelija, Sweco Infra & Rail Oy
Projektipäällikkö
Jukka Heinonen
puhelin 040 863 0789


Teksti Anna-Leea Hyry