Siirry sisältöön

Yliopistonkadulle tulossa pyöräkaistat, ajorata pääosin yksikaistaiseksi suuntaansa

Julkaistu 22.12.2020 20.22

Yliopistonkadun yleissuunnitelma on päivitetty vastaamaan muuttuvia olosuhteita. Uutena vilkkaan pyöräilyn kadulle on tulossa yksisuuntaiset pyöräkaistat ajoradan viereen. Ajorata muuttuu pääosin yksikaistaiseksi suuntaansa. Myös Tampere-talon tilausliikenteen tarvitsemia pysäköintipaikkoja on tulossa. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 22.12.2020 yleissuunnitelman katusuunnitelman lähtökohdaksi.

Näkymä Yliopistonkatua pohjoiseen
 

Yliopistonkatu sijoittuu Kalevantien ja Itsenäisyydenkadun välille Tampereen ydinkeskustan tuntumaan Tullin alueelle. 450 metrin pituisen kadun itäreunaa rajaa merkittävältä osin Sorsapuisto sekä Tampere-talo. Välittömästi kadun eteläpuolella on Tampereen yliopiston keskustakampus.

Moottoriajoneuvoliikenteen osalta ajorata muuttuu koko katujaksolla 2-kaistaiseksi lukuun ottamatta Kalevantien liittymää, jossa säilyy kääntymiskaista vasemmalle ja oikealle. Ajokaistaleveytenä on 3,5 metriä. Itsenäisyydenkadun liittymästä kääntymiskaistat poistuvat, mutta yksi kaista suuntaansa riittää olennaisesti pienentyneelle liikennemäärälle. Kadun liittymäratkaisut säilyvät muilta osin entisellään.

Yliopistonkadun itäreunan yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan jalkakäytäväksi. Kadun länsireunan jalkakäytävä säilyy entisellään. Suojatieylitykset ja keskeisimmät jalankulkuyhteydet toteutetaan esteettömyyden erikoistason mukaisina.

Pyöräily siirretään yksisuuntaisille pyöräkaistoille ajoradan reunaan, mikä ratkaisu tukee taajama-alueilla tavoiteltavaa oikeanpuoleisen liikenteen periaatetta 1.6.2020 uudistuneen tieliikennelain hengessä. Pyöräkaistat ovat pääosin 2 metriä leveitä, mutta ahtaimmilla kohdin niiden leveys on 1,75 metriä. Pyöräilyä palvelevia pysäköintipaikkoja on esitetty monin paikoin.

Tampere-talon edustalle ja Sorsapuiston viereen toteutettiin pysäköintitaskuja tilausajo­liikenteen busseille Marriot-hotellin rakentamisen yhteydessä. Niiden tarve on osoittautunut suureksi ja pysyväksi, ja nykyiset paikat pitäisi säilyttää.

Joukkoliikenteen pysäkkiratkaisuina on esitetty nykyisen kaltaiset ajoratapysäkit katettuine odotustiloineen Tampere-talon lähellä sekä Attilan edustalla. Tampere-talolle tärkeitä tilaus­ajoliikenteen pysäköintipaikkoja on esitetty pyöräkaistan ja viherkaistan väliin yhteensä viisi.

Muuttuva Yliopistonkatu

Yliopistonkadun rooli kaupunkirakenteessa on muuttunut viime vuosien aikana muun muassa Ratapihankadun rakentumisen ja Itsenäisyydenkadun raitiotien myötä. Myös kadun lähiympäristö on muuttumassa suuresti Tullin alueen kehittymisen sekä Kansi-Areena- ja Asemakeskus-hankkeiden vuoksi.

Muutokset ovat vähentäneet Yliopistonkadun vuorokausi­liikennettä yli kolmanneksen. Liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärä laskee edelleen Ratapihankadun lopullisen valmistumisen sekä lähiympäristön muutoksen myötä. Tuleva raitiotieaika vähentää kadun bussiliikennettä. Pyöräily on jo nykyisellään niin vilkasta, että se olisi valtakunnallisten ohjeistuksen mukaan oltava omalla kaistallaan.

Suunnitelmaa on kiirehtinyt myös kadulle ensi vuonna tehtävä kaukolämpösaneeraus. Koko kadun saneeraus yhtä aikaa toisi kustannussäästöjä ja vähentäisi rakentamisesta aiheutuvia häiriöitä ja työnaikaisia liikennehaittoja.

Yliopistonkadun yleissuunnitelman päivitykseen liittyviä näkemyksiä on kysytty Tullin alueen toimijoilta. Ehdotetut ratkaisut saivat yksimielisen puollon ja katusaneerauksen toteuttamista toivottiin mahdollisimman pikaisesti.

Yliopistonkadun saneerauksessa on ajateltu kokeiltavan niin sanottua suunnittele ja toteuta -urakkamallia, josta on saatu erittäin hyviä kokemuksia esimerkiksi maanteiden rakennusurakoissa. Tällöin urakka voitaisiin kilpailuttaa varsin nopeasti ilman kadunrakennussuunnitelmaa jo katusuunnitelman pohjalta.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Suunnittelupäällikkö
Jouni Sivenius
puhelin 041 730 4296


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Anna-Leea hyry