Siirry sisältöön

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2021

Julkaistu 17.12.2020 20.16

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 17.12.2020 palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2021. Palvelu- ja vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen kaupungin strategiaa, sitä täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisia palveluita ovat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Sivistyspalvelujen toimintatulot ovat 41,529 miljoonaa euroa ja toimintamenot 438,576 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.

Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa tamperelaisten lasten määrä kasvaa edelleen, mikä lisää henkilöstömäärän tarvetta. Palvelutarpeen kasvu sekä ikääntyneiden rakennusten sisäilmaongelmat edellyttävät uusien päiväkoti- ja koulurakennuksien toteuttamista. Vuonna 2021 laaditaan tarveselvitykset Ojalan päiväkodista ja koulusta, Peltolammin hyvinvointikeskuksesta, Tammelan koulusta, Hippostalon päiväkodista sekä Raholan päiväkodin ja Härmälän koulun perusparannuksista. Hankesuunnitelmat laaditaan Ikurin päiväkodista ja koulusta, Messukylän päiväkodista, Ahvenisjärven (entinen Pohjois-Hervannan) koulun perusparannuksesta ja laajennuksesta tai uudisrakentamisesta, Lamminpään koulusta, Kissanmaan koulusta ja Eteläpuiston päiväkodista.

Toteutussuunnitelmavaiheeseen vuoden 2021 aikana on tarkoitus saada Hyhkyn koulun ja Ikurin päiväkodin perusparannukset sekä Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon uudisrakennus. Vuoden 2021 aikana valmistuvat Pellervon päiväkoti ja koulu, Lielahden päiväkoti, Pispalan koulun perusparannus ja Olkahisen koulun uudisrakennus. Tammikuussa 2022 valmistuvat Isokuusen päiväkoti ja koulu sekä Multisillan päiväkoti. Linnainmaan ja Näsinpuiston päiväkodit otetaan käyttöön perusparannusten valmistuttua tammikuussa 2021. Vellamon päiväkodin perusparannus käynnistyy kesäkuussa 2021. Vuorohoito siirtyy tässä yhteydessä uuteen Pellervon päiväkotiin. Ahjola -Harjulan päiväkodin ostopalvelusopimus päättyy kesällä 2021. Toiminta järjestetään jatkossa omana palvelutuotantona osana nykyistä Kalevanharjun päiväkodin toimintaa.

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään Tampereella lakisääteisen suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin, ranskan ja saksan kielellä. Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena vastata palvelutarpeen kasvuun myös yksityistä palvelutuotantoa lisäämällä hyödyntäen palveluseteliä.

Perusopetuksessa koronatilanne vaikuttaa opetuksen järjestämiseen vähintään kevätlukukauden 2021 ajan. Esimerkiksi koulujen mahdolliset karanteenit ja siihen liittyvät etäopetukseen siirtymiset, opetusryhmien sekoittumista rajoittavat toimet vaikuttavat opetuksen järjestämiseen.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa digitalisaation avulla kehitetään edelleen asiakaspalvelua, vuorovaikutusta ja viestintää huoltajien kanssa sekä työn sujuvuutta. Tampereen kaupunki on mukana rakentamassa viiden suuren kaupungin kanssa kansallista koulutuksen digitaalista palvelualustaa. DigiOne-hankkeessa luodaan koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki alan toimijat voivat liittyä.

Perusopetuksessa otetaan käyttöön 7-9 vuosiluokilla Someturva-palvelu, joka suojaa päivittäisiltä sosiaalisen median vaaroilta ja auttaa, kun lapsi tai nuori kohtaa ongelmatilanteita tai kiusaamista. Koulujen turvallisuustyöhön otetaan käyttöön Notecrown mobiilipalvelu, josta koulut löytävät turvallisuusohjeet ja toimintamallit kriisitilanteiden varalle.

Perusopetuksessa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen yhteistyössä toisen asteen koulutuksen kanssa.

Kulttuuripalveluja pyritään tarjoamaan myös poikkeusaikana

Kulttuuripalvelujen järjestämistä ja kehittämistä leimaa koronakriisin keskellä toimiminen ja siitä toipuminen. Lähtökohtana on pyrkiä tarjoamaan palveluita myös poikkeusaikana turvallisuus huomioiden. Tarvittaessa palveluja räätälöidään koronatilanteeseen soveltuvaksi, esimerkiksi digitaalisuutta hyödyntäen. Museoiden näyttelyohjelmistossa nähdään muun muassa Vapriikin Ritarit- ja Tampere liekeissä -näyttelyt, Taidemuseon Magnus Enckell-suurnäyttely sekä Sara Hildénin taidemuseoon saapuva Marcel Dzaman Pohjoismaiden debyyttinäyttely. Tampere Filharmonia keskittyy esittelemään uuden sukupolven kansainvälisiä taiteilijoita ja myöhäisromantiikan ja modernismin keskeisimpiä suurteoksia. Uusi kirjastoauto aloittaa toimintansa tuoden entistä laadukkaammat kirjastoautopalvelut kouluille, päiväkodeille ja haja-asutusalueille.

Vuoden 2021 aikana laaditaan tarveselvitykset Hiedanranta monitoimitila Hiertämöstä ja Sara Hildénin taidemuseosta sekä hankesuunnitelmat Tampereen Taidemuseon laajennuksesta ja perusparannuksesta. Tampere-talon ison salin esitystekniikka saadaan valmiiksi ensi vuoden aikana.

Liikuntapalveluissa mahdollistetaan hyvillä sisä- ja ulkoliikunnan olosuhteilla asukkaiden omaehtoista liikkumista, seurojen toimintaa sekä liikunnan ja kulttuurin tapahtumia. Liikunnan ohjauksella tuetaan kuntalaisten liikkumista.

Nuorisotyössä keskeisenä painopisteenä on nuorten hyvinvoinnin tukeminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen. Toimintaa kehitetään muun muassa panostamalla uusiin nuorisotyön muotoihin kauppakeskuksissa, verkossa, koulupäivän yhteydessä sekä muun muassa sateenkaarinuorten parissa. Osallistavan budjetoinnin kehittämistä jatketaan Mun Tampere ja Masseista Mahiksia -toimintojen myötä. Myös kulttuurista nuorisotyötä vahvistetaan kehittämällä Nuorten kulttuurikeskukseksi nimetyn entisen Monitoimitalo 13:n toimintaa. E-urheilun olosuhteita kehitetään erityisesti Rantaperkiön nuorisokeskuksessa.

Liikuntapaikkojen peruskorjaukset ja muutostyöt jatkuvat vuonna 2021. Hervannan uimahalli otetaan uudelleen käyttöön peruskorjauksen jälkeen. Skeittauksen olosuhteet turvataan kehittyvässä Hiedanrannassa uudessa kohteessa. Kaupin urheilupuiston kehittäminen jatkuu ja alueen uusi huoltorakennus valmistuu. Pyynikille rakennetaan edellytykset esteettömään uintiin. Merkittävin liikuntahanke on Tammelan stadionin rakentamisen käynnistäminen.

Urheilun ja kulttuurin suurtapahtumia toteutetaan koronatilanteen salliessa. Vuodelle 2021 suunnitteilla on muun muassa monilaji voimistelun SM-kilpailut, yleisurheilun veteraanien MM-kilpailut, lentopallon EM-turnaus, yleisurheilun Kalevan Kisat, karaten juniorien EM-kilpailut, Hassisen Koneen konsertti ja Blockfest.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691


Teksti Aila Rajamäki