Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki myönsi avustuksen tutkimustyöhön

Julkaistu 9.12.2020 17.34

Tampereen kaupunki myöntää Tampereen yliopistolle tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnalle tenure track –avustuksena 30.000 euroa vuonna 2020. Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti asiasta 9.12.2020.

Rahoitus käytetään professoreiden ryhmiin rekrytoitujen jatko-opiskelijoiden ja tutkijatohtoreiden palkkakustannuksiin. Rahoitus koskee yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan rekrytoituja kemian professoreita, jotka toimivat laajasti katsottuna nanotieteen aloilla. Tenure track -rahoituksen avulla rahoitetaan tutkimusryhmien alkuvaihetta. Rahoitusmallilla on ollut viime vuosina tärkeä merkitys yliopiston kansainvälistämisessä, ja kansainvälisten osaajien houkuttelussa on onnistuttu hyvin.

Nanotieteen tulokset ovat keskeisessä roolissa, kun kehitetään teknologioita uutta, resurssitehokasta maailmaa varten. Alan tutkimus tukee muun muassa Tampereen kaupungin tavoitetta hiilineutraalin Tampereen saavuttamiseksi. Se palvelee myös kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön välisen kumppanuussopimuksen painopisteitä kestävän kaupungin ja kansainvälisyyden edistämiseksi ja tukee alueen teollisuuden uudistumista.

Tampereen kaupunki on edistänyt korkeakouluyhteisön tieteellistä toimintaa tukemalla erityisesti professuurien perustamista tai muuta tieteellisen toiminnan edistämistä eri tieteenaloilla. Vuonna 2020 Tampereen kaupunki on elinvoima- ja osaamislautakunnan aiemmalla päätöksellä tukenut ympäristökasvatuksen professuuria ja yritysoikeuden professuuria yhteensä noin 110.000 eurolla.

Tampereen yliopisto oli esittänyt, että Tampereen kaupunki osallistuisi yliopistolle vuosien 2019 ja 2020 aikana tenure track –periaatteella rekrytoitujen uusien professoreiden työskentelyn rahoittamiseen kolmen vuoden ajan vuosittain 50 000 eurolla. Tampereen kaupungilla on tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa mahdollisuus avustaa kokonaisuutta 30 000:lla eurolla vuonna 2020. Muiden vuosien osalta rahoituspäätös tehdään erikseen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.


Lisätietoja

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]etS.okkaaJ


Teksti Johanna Toivanen