Siirry sisältöön

Elinvoima ja osaamislautakunta hyväksyi vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 9.12.2020 17.30

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 9.12.2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2021.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen kaupungin strategiaa, sitä täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Lautakunnan alaisia palveluja ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyys- ja kasvupalvelut, vetovoima ja edunvalvonta sekä elinkeinopalvelut. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Smart Tampere sekä Vetovoimainen elämyskaupunki.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintatulot ovat 104,343 miljoonaa euroa, toimintamenot 195,959 miljoonaa euroa ja toimintakate -91,616 miljoonaa euroa. Lautakunnan nettoinvestointien esitys on -2,2 miljoonaa euroa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman tulot koostuvat pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtionosuuksista, työllisyydenhoitoon valtiolta saatavista tuista ja avustuksista sekä ammatillisen koulutuksen maksullisen palvelutoiminnan tuotoista.

Toimintamenot jakautuvat palvelukokonaisuuksittain seuraavasti: ammatillinen koulutus 48 %, lukiokoulutus 15 %, työllisyys- ja kasvupalvelut 30 %, elinkeinopalvelut 2 % (sisältää Smart Tampere-kehitysohjelman), vetovoima ja edunvalvonta (sisältää Vetovoimainen elämyskaupunki-kehitysohjelman) 2 % ja kehitysohjelmat 3 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus sisältyy työllisyys- ja kasvupalvelut -palveluryhmän avustuksiin. Sen suuruudeksi vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on arvioitu 24,1 miljoonaa euroa.

- Vuonna 2020 suuria muutoksia tuovat erityisesti työllisyyskokeilun käynnistyminen sekä toisen asteen oppivelvollisuuden laajentuminen. Lautakunta pitää hyvänä, että samaan aikaan voidaan tehdä myös kaupungin omia uusia avauksia, kuten Sammon keskuslukion skeittilinjan käynnistäminen, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Toisen asteen koulutus varautuu oppivelvollisuuden laajenemiseen

Ammatillinen koulutus kehittää vuonna 2021 digitaalisia palveluita ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kanssa tehdään yhteistyötä, jossa pyritään lisäämään kokeilun asiakkaiden työllisyyttä ja sitä tukevaa ammatillista osaamista. Oppivelvollisuuden laajeneminen ja toisen asteen maksuttomuuden voimaantulo syksyllä 2021 tuo haasteita ja uudistustarpeita ammatillisen koulutuksen toiminnalle sekä yhteistyölle kuntien ja muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Ammatillinen koulutus lisää opiskelijoiden opetusta ja ohjausta ministeriön tähän tarkoitukseen kohdentamalla lisärahoituksella. Lisärahoitusta ohjataan myös tukitoimiin, joilla pyritään vähentämään koronan vaikutuksia opiskelijoihin sekä varmistamaan opintojen eteneminen ja tutkintosuoritusten valmistuminen. Lähihoitajakoulutusta lisätään ministeriön tavoitteen mukaisesti.

Lukiokoulutus siirtyy vuonna 2021 uuteen opetussuunnitelmaan vaiheittain 1.8.2021 alkaen ja varautuu oppivelvollisuuden laajenemisen tuomiin tehtäviin. Sammon keskuslukiossa käynnistyy syksyllä 2021 skeittaukseen eli rullalautailuun painottuva lukiolinja. Tällä uudella skeittilinjalla aloittaa opiskelunsa 20 opiskelijaa.

Oppivelvollisuuden suunniteltu laajentaminen ja lukiokoulutuksen uudistaminen edellyttävät panostamista myös henkilöstön pedagogiseen koulutukseen. Kehittämisessä otetaan huomioon digitalisaation, älykkäiden oppimisympäristöjen ja -välineiden tarjoamat mahdollisuudet sekä kevään 2020 etäopetusjaksosta kertyneet kokemukset.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyy vuoden alussa

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden toiminnassa keskeistä vuonna 2021 on työllisyyden edistämisen kuntakokeilun käynnistäminen. Tampere muodostaa vuoden 2021 alussa yhdessä 21 muun kunnan kanssa Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilualueen.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan esityksen mukaan kokeilut olisivat alkamassa 1.3. 2021 ja jatkuisivat 30.6.2023 saakka. Kuntakokeilut perustuvat hallitusohjelman kirjaukseen kuntien roolin vahvistamisesta työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelut johtaa ja koordinoi kuntakokeilun kokonaisuutta Pirkanmaalla.

Kuntakokeilussa kunta vastaa kokeilulain nojalla suuresta osasta perinteisesti TE-toimistolle kuuluvien lakisääteisten palvelujen tarjoamisesta kokeilun kohderyhmälle. Kohderyhmänä ovat kaikki työttömät ja työvoimapalveluissa olevat henkilöt, jotka eivät saa ansioturvaa sekä kaikki työttömät ja työvoimapalvelussa olevat nuoret, maahanmuuttajat ja vieraskieliset henkilöt. Pirkanmaan kokeilussa kuntien vastuulle on siirtymässä noin 30 000 asiakasta, josta Tampereen osuus on noin 19 000.

Pirkanmaan kunnat rakentavat uudistuvat työllisyyspalvelunsa osaksi kuntien muuta palvelukokonaisuutta hyödyntäen kumppanuuksia myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden, koulutuksenjärjestäjien ja valtion kanssa. Kumppanuusverkosto tehostaa toimintaa ja tuo asiakkaille uusia palveluja, työllistymisen mahdollisuuksia ja henkilökohtaista ohjausta.

Kansainvälisen osaamisen palveluissa käynnistyy vuonna 2021 erityisesti työnantajia palveleva ja työperusteista maahanmuuttoa edistävä International House Tampere -palvelupiste. International House Tampere on uusi monitoimijamalli, joka edistää kansainvälisten osaajien kiinnostusta tulla ja asettua alueelle.

Kulttuuripääkaupunkihaku jatkuu kevään ajan, Startup-talon toiminta vauhtiin

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän vuoden 2021 painopisteet liittyvät kulttuuripääkaupunkihakuun ja Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen. Vuoden 2026 kulttuuripääkaupunkihaun toinen vaihe jatkuu kevään ajan yhteistyössä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Keväällä toteutetaan muun muassa kansainvälisen tuomariston kaupunkivierailu.

Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö allekirjoittivat tänä vuonna kumppanuussopimuksen strategisen yhteistyön kehittämiseksi. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on muun muassa vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä, houkutella kansainvälisiä osaajia, edistää työllisyyttä ja kehittää opiskelijoiden palveluja. Valmistelu jatkuu vuonna 2021 toimintasuunnitelman laatimisella.

Vuonna 2021 varaudutaan myös elpymisen tukemiseen pandemian jälkeen. Edunvalvonnassa Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto jatkaa vuonna 2020 EU:n seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen vaikuttamista.

Elinkeinopalveluissa startup-ekosysteemin kehittäminen jatkuu vuonna 2021 yhteistyössä kasvupalveluiden kanssa. Syksyllä 2020 Tullintorin viereen avattiin startup-yrittäjien keskittymä Platform6. Se tarjoaa yrittäjille startup-sijoittajien verkostoja, tukiyhteisöjä ja palveluntuottajia. Tavoitteena on lisätä Tampereen seudulla startup-yritysten määrää, tukea yritystoiminnan osaamista ja yritysten kehittymistä.

Elinkeinojen avustuskäytäntöä AV-alan tuotannon tukemiseksi sekä yrityspalveluiden sujuvoittamiseksi ja kaupungin yritysmyönteisyyden parantamiseksi jatketaan myös vuonna 2021.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen