Siirry sisältöön

Tamperelaiset yksinyrittäjät kaipaavat oppia digitaalisiin ratkaisuihin

Julkaistu 17.11.2020 12.28

Kyselytutkimuksesta käy ilmi, että tamperelaiset yksinyrittäjät kaipaavat oppia digitaalisten ratkaisujen, markkinoinnin ja yrityksen kehittämisen osa-alueilla.

Värikkäät piirroshahmot työskentelevät erilaisilla digitaalisilla työkaluilla.
 

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut selvitti alkusyksyllä yksinyrittäjien osaamistarpeita OSKAR-osaamiskartoituskyselyllä. Kartoituksen tavoitteena oli kerätä tarkempaa tietoa alueen yksinyrittäjien osaamistarpeista ja välittää heille tietoa osaamisen kehittämismahdollisuuksista. OSKAR-osaamiskartoitustyökalun yksinyrittäjien käyttöön tarjosi ohjelmisto- ja työelämäpalveluiden asiantuntijayritys BearIT. Kartoituksen kohderyhmänä olivat tamperelaiset yksinyrittäjät, jotka hakivat kaupungilta korona-avustusta. Kyselyyn vastasi 70 yksinyrittäjää.

Vastauksista käy ilmi, että yksinyrittäjät arvioivat osaamisensa parhaimmaksi seuraavilla osa-alueilla:

  • henkilökohtaiset digitaidot
  • asiakkuuksien hallinta
  • tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelu ja toteutus

Heikoimmaksi yksinyrittäjät arvioivat osaamisensa seuraavilla osa-alueilla:

  • yrityksen digitaaliset ratkaisut
  • markkinointi
  • yrityksen kehittäminen

Koronaepidemia vauhdittaa luonnollisesti digitaalisten ratkaisujen merkitystä ja käyttöönottoa. Tämä näkyy myös osaamiskartoituksen tuloksissa. Yrittäjät haluavat hyödyntää aiempaa enemmän esimerkiksi sähköisiä markkinointikanavia, kertoo kasvupalvelujen erityisasiantuntija Jarno Hakanen.

Yksinyrittäjät haluavat kehittää osaamistaan

Jopa 84 % kartoituksen tehneistä yksinyrittäjistä oli kiinnostunut kehittämään osaamistaan lisä- tai täydennyskouluttautumalla. He uskoivat, että omaa osaamista kehittämällä olisi mahdollisuus parantaa myös yrityksen menestymistä. Vastaajista 29 % koki, ettei oma koulutus ollut enää ajan tasalla. Yli kolmasosa koki koulutukseen ja osaamiseen liittyvien puutteiden jopa hankaloittavan yrittäjänä toimimista.

Tuloksista käy yllättäen ilmi, että kartoitukseen osallistuneet yksinyrittäjät halusivat oppia erityisesti rekrytoimaan työntekijöitä. Lisäksi haluttiin oppia seuraamaan sähköisen liiketoiminnan trendien ja kilpailutilanteen kehittymistä sekä markkinoinnin toteutumista tavoitteisiin nähden.

OSKAR-kartoitukseen osallistuneen tapahtuma-alan yrittäjän mukaan kartoitus toimi hyvänä herättelynä.

Yksinyrittäjä joutuu hallitsemaan monia taitoja, ja silloin jollakin osa-alueella kouluttautuminen saattaa helposti unohtua. On hyvä, kun yrittäjiä herätellään siihen, että koulutus aina aika ajoin on hyväksi. Kartoituksen myötä aloin miettiä, mitkä olisivat niitä osa-alueita, joilla itselläni olisi kehityspotentiaalia, yrittäjä kertoo.

Kartoituksen jälkeen yksinyrittäjiä tiedotettiin alueen oppilaitosten tarjoamista koulutusvaihtoehdoista, jotka vastaavat yrittäjien oppimistarpeisiin.

Oppilaitosten koulutustarjonta päivittyy ja uudistuu jatkuvasti, joten kannustan yksinyrittäjiä ottamaan rohkeasti yhteyttä suoraan oppilaitoksiin. Osaamisen uudistamisen mahdollisuuksia löytyy yksinyrittäjillekin runsaasti, erityisasiantuntija Jarno Hakanen kertoo.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluihin yksinyrittäjät voivat olla yhteydessä esimerkiksi tukimuotoihin ja rekrytointeihin liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla [email protected] tai puhelimella 040 580 8811 arkisin kello 9 - 15.45.


Lisätietoja

Erityisasiantuntija
Jarno Hakanen
puhelin 040 356 9126
sähköposti [email protected]

Palvelupäällikkö
Elina Wallin
puhelin 041 730 2919
sähköposti [email protected]


Teksti Emilia Aakko

Kuvat Pixabay