Siirry sisältöön

Tampereen Jussinkylän alueelle laaditaan asemakaava

Julkaistu 14.9.2020 15.36

Tampereen kaupunginhallitus hylkäsi 14.9.2020 Asunto Oy Erkkilän-Aukeen ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11:n tekemän rakennustensa suojelua ja rakennusoikeuden pienentämistä koskevan asemakaavan muutoshakemuksen. Yhtiöiden tahdon mukaisesta kuitenkin käynnistetään Juhannuskylän arvoaluetta koskevan asemakaavan laatiminen.

Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta yhdyskuntalautakunnan 11.8.2020 asiasta tekemään päätökseen. Asunto-osakeyhtiöt ovat hakeneet rakennustensa suojelua ja asemakaavan rakennusoikeuden pienentämistä vastaamaan nykyisten rakennusten enimmäiskerrosalaa mahdollisine laajennuksineen nykyisten rakennusten rungon sisällä. Tontin pääoma-arvoon ja sen pohjalta määritettävään vuosivuokraan vaikuttaa asemakaavan mahdollistama rakennusoikeus, ei tontilla käytetty rakennusoikeus.

Päätöksellä on vaikutusta sekä yhdyskuntalautakunnan että asunto- ja kiinteistölautakunnan toimialaan. Kyseessä on ennakkopäätösluonteinen asia ja ensimmäinen tällainen hakemus Tampereella.

Asemakaavan laatiminen Juhannuskylän arvoalueelle kokonaisuutena takaa kiinteistöjen yhdenvertaisen kohtelun ja arvojen vaalimisen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Asemakaavatyössä arvioidaan myös suunnittelualueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Asemakaavan laatiminen käynnistetään kaavan vireilletulolla ja selvitysten laatimisella talven 2020-2021 aikana, jos se otetaan mukaan kaavoitusohjelmaan.

Maanvuokrasopimuksia uusittaessa lähtökohtana on yhdenvertainen kohtelu. Uusittavien sopimusten ehdot määritetään vastaavin periaattein kun uusissa sopimuksissa. Vuokran määrityksessä tavoitteena on markkinahintaa vastaava kohtuullinen käypä hinta. Kaupunginhallitus edellyttää, että Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjauksia tarkennetaan sellaisiin tilanteisiin, joissa maanvuokrasopimus päättyy ja samaan aikaan on asemakaavan valmistelu vireillä kyseisellä tontilla.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu